Pääluottamusmiesten yleinen täydennyskurssi, Kiljavan opisto

18.‒20.11.2020 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kurssin järjestää Kiljavan opisto ja se on yhteinen muiden liittojen kanssa.

Kurssi on suunnattu pääluottamusmiehille, jotka eivät ole muutamaan vuoteen käyneet kursseilla tai joilla on vaikeuksia tehtäviensä tärkeysjärjestyksen, oman jaksamisensa ja ajankäyttönsä kanssa.

Kurssin tavoitteena on uuden lainsäädännön aukkojen paikkaaminen ja niiden mahdollisuuksien näkeminen sekä uuden toimintainnon ja pääluottamusmiehen roolin ymmärtäminen tulevaisuuden näkökulmasta.

Avainsisältöjä

• Luottamusmiehen perusasioiden kertaus
• Pääluottamusmiehen erityinen rolli ja tehtävät
• Tärkeimmät uudet laki- ja sopimuspykälät
• Ajankäytön riittävyys
• Yhteistyö muiden edustajien kanssa ja sukupolvenvaihdos
• Ajankohtaiset yhteiskunnalliset muutokset

Tämä kurssi siirrettiin keväältä syksyyn.

Hakuohjeet ja ilmoittautumislomakkeen löydät täältä.