Ovako Imatran ylityö- ja vuoronvaihtokielto purettu

Ovako Imatra Oy Ab:ssä on laadittu paikallinen sopimus sähköalan työntekijöiden edustuksesta ja asemasta. Tämän johdosta yritykseen marraskuun alusta julistettu ylityökielto ja tammikuun alussa julistettu vuoronvaihtokielto päättyvät.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon purku päätti viimeisetkin työtaistelutoimet Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä.

Tähän mennessä 13 yrityksessä on syntynyt paikallinen sopimus, jonka mukaan sähköliittolaisilla on oikeus valita keskuudestaan oma edustaja teknologiateollisuuden työpaikoilla. Edustajien valinta- ja vaaliohjeet sekä valintojen ilmoituslomake tulevat Sähköliiton hallituksen käsiteltäviksi helmikuun lopun kokouksessa. Jatkossa Sähköliitto käyttää virallisissa yhteyksissä yhdyshenkilö-titteliä valituista edustajista.

Liitto toivoo, että monilla alan työpaikoilla vallinneet hyvät käytännöt ja sujuva yhteistyö jatkuisivat myös tulevaisuudessa.