OTKES: Vuokramökkien sähkötyöt ja tarkastukset teetettävä pätevällä urakoitsijalla

Onnettomuustutkintakeskuksen (OTKES) tutkinta kolmen lapsen kuolemaan johtaneesta vuokramökin palosta Kittilän Levillä 12. huhtikuuta on valmistunut ja julkistettu tänään. Palo sai alkunsa sähkötoimisesta lattialämmityksestä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on selvittänyt mökkipalon sähköasennuksiin liittyviä kysymyksiä ja havainnut, että tulipalossa tuhoutuneen mökin sähköasennustyöt oli tehty sähköturvallisuuslain vastaisesti.

Tukesin selvitysten perusteella mökin käyttöönottopöytäkirja oli laadittu yrityksen nimiin, joka ei tosiasiassa ollut osallistunut mökin sähköasennusten tekoon. Yritykseen nimetty sähkötöiden johtaja ei vaikuttanut huolehtineen asennusten ja työn turvallisuudesta. Sähköasennuksia olivat tehneet yrityksen ulkopuoliset henkilöt.

Tukes jatkaa asian tarkempaa selvittämistä yhdessä poliisin kanssa. Tukes kannustaa rakennuttajia selvittämään, että valittu sähköurakoitsija löytyy Tukesin rekisteristä ja toimii vastuullisesti.

Onnettomuustutkintakeskus antaa tutkintaraportissaan neljä turvallisuussuositusta vuokramökkien paloturvallisuuden parantamiseksi. Yksi suositus on, että Tukes ja ympäristöministeriö kehittävät yhdessä menettelyt, joilla rakennushankkeen valvonnassa varmistetaan, että sähkötyöt ja asianmukaiset käyttöönottotarkastukset tekee pätevä urakoitsija.