Neuvottelut sähköliittolaisten asemasta teknologiateollisuudessa alkoivat

Sähköliiton johto tapasi Teknologiateollisuuden johtoa Etelärannassa 25. kesäkuuta. Tapaamisessa jätettiin johtokunnassa päätetyn mukaisesti Teknologiateollisuudelle esitys Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton väliseen työehtosopimukseen yhtymisestä. Teknologiateollisuus lupasi, että neuvotteluja jatketaan, jos Teollisuusliitto suhtautuu neuvotteluiden jatkamiseen myönteisesti.