Näin Sähköliitto torjuu koronatartuntoja tilaisuuksissaan

Aluehallintovirastot ovat linjanneet, että syyskuun alusta lähtien yli 50 hengen kokouksia voidaan järjestää vain noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohjeistusta yleisötilaisuuksien järjestämisestä.

Esimerkiksi Sähköliiton edustajiston kokouksissa henkilömäärä ylittää kyseisen rajan. Syksylle on tiedossa kaksi edustajiston kokousta, kun kevätkokous siirtyi syyskuun loppuun ja uusi edustajisto kokoontuu marraskuun lopulla. Lisäksi liitto järjestää muita kokouksia ja kursseja.

Ennen tilaisuutta

 1. Sähköliitto laatii jokaisen tilaisuutensa osallistujille ohjeistuksen ja lähettää sen etukäteen heille. Ohjeen noudattaminen on tärkeää erityisesti edustajiston kokouksissa, koska se on kokouksen järjestämisen edellytys.
 2. Jäsenet tulevat liiton tilaisuuksiin eri puolilta Suomea, ja tautitilanne vaihtelee alueittain suuresti. Kokoontumisissa on huomioitava myös osallistujien työnantajien mahdollisesti antamat ohjeet ja rajoitukset. Jokaisen on tarkistettava ennen osallistumista oman työnantajansa ohjeet!
 3. THL:n ja OKM:n ohjeistuksen mukaan mihinkään tilaisuuteen ei saa tulla, jos on minkäänlaisia sairastumiseen viittaavia oireita.
 4. Riskiryhmään kuuluvia suositellaan välttämään lähikontakteja, myös yhteisiä tilaisuuksia. Jos osallistuminen on välttämätöntä, turvaetäisyyksiä ja hygieniasuosituksia on noudatettava erityisen huolellisesti.
 5. Sähköliiton tilaisuudet järjestetään ulkopuolisilta vuokratuissa tiloissa, ja liitto varmistaa ennen tilaisuutta tilojen vuokraajalta keinot, miten tiloissa otetaan koronavirustartuntojen ehkäisy huomioon. Liitto huolehtii, että jokaisessa tilaisuudessa noudatetaan THL:n ja OKM:n ohjeistusta.
 6. Tilaisuuden osallistujamäärää rajoitetaan niin, että henkilöiden väliin jää vähintään 1–2 metrin turvaetäisyys. Sähköliitto varmistaa tiloja varatessaan, että osallistujat mahtuvat tilaan niin, että turvavälit säilyvät.
 7. Osallistujille määritellään istumapaikka. Suuremmissa tilaisuuksissa, kuten edustajiston kokouksissa, tehdään myös istumakartta mahdollisen sairaustapauksen varalta ja altistumisten määrittelemistä varten.
 8. Liitto selvittää etukäteen paikallisten tartuntataudeista vastaavien terveysviranomaisten yhteystiedot siltä varalta, että tilaisuudessa todetaan sairaustapaus.
 9. Osallistujien tulee välttää julkisia kulkuneuvoja. Jos niitä joutuu käyttämään eikä turvavälejä pysty pitämään, on hyvä noudattaa THL:n kasvomaskisuositusta.

Tilaisuudessa

 1. Koska koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, tarpeettomia fyysisiä kontakteja pyritään välttämään pitämällä turvaetäisyys paitsi kokoontumistilassa, myös ruokailuissa ja mahdollisissa matkoissa (joukkokuljetus). Jonojen syntyminen pyritään estämään esimerkiksi rytmittämällä ruokailuun siirtyminen useampaan eri ryhmään. Tarvittaessa osallistujia opastetaan ja huolehditaan, että turvavälit säilyvät.
 2. Sisätilaan tultaessa käsihuuhdetta on näkyvästi ja helposti saatavilla. Mikäli tilaisuudessa käytetään kasvomaskeja, kädet pestään ja desinfioidaan ennen maskin asettamista. Käsihuuhteen riittävyys koko tilaisuuden ajaksi varmistetaan.
 3. Kädet pestään THL:n ohjeistuksen mukaisesti aina ennen ruokailua sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperipyyhkeisiin. Ilmaa puhaltavat käsikuivaimet on poistettu käytöstä monien hotellien ja ravintoloiden wc-tiloissa. Käsipyyhepaperin riittävyys varmistetaan etukäteen ja tilaisuuden aikana.
 4. Sähköliiton tilaisuuksissa suositellaan vahvasti käyttämään kasvomaskia, mutta mahdolliset terveydelliset esteet on otettava huomioon. Jos joku ei voi käyttää kasvomaskia terveydellisistä syistä, turvavälejä ja hygieniasäännöksiä tulee noudattaa erityisen huolellisesti.
 5. Jos tilaisuudessa todetaan sairaustapaus, toimitaan THL:n ja OKM:n ohjeistuksen mukaan. Sairastunut eristetään välittömästi muista osallistujista esimerkiksi omaan huoneeseensa tai muuhun tilaan. Jos kyse on hengitystieinfektio-oireista, henkilön tulee viipymättä hakeutua koronatestiin. Paikalliset tartuntataudeista vastaavat terveysviranomaiset antavat ohjeet mahdollisten altistumisten selvittämiseen ja jatkotoimiin.