Muitakin toimijoita aktiivisuutta kerryttävän toiminnan järjestäjäksi

Huhtikuun 2019 alusta aktiivimallin mukaista aktiivisuusedellytystä kartuttavaa toimintaa voivat järjestää muutkin kuin työvoimaviranomaiset. Hallitus antoi asiaa koskevan asetuksen tänään.

Aktiivisuusedellytystä voi kerryttää keväästä alkaen kunnan tai kuntayhtymän, Työttömien Keskusjärjestö ry:n tai sen jäsenyhdistyksen tai julkista rahoitusta saavan rekisteröidyn yhdistyksen järjestämässä toiminnassa. Myös ammattiliiton tai ammattijärjestön tai näiden yksin tai yhdessä perustama säätiö tai muu yhdistys voisi järjestää aktiivisuutta kerryttävää toimintaa. Työnantajan järjestämä muutosturvakoulutuskin hyväksytään aktiivimallin mukaiseksi.

Vielä huhtikuun alkuun saakka muiden toimijoiden järjestämä valmennus ei kerrytä aktiivisuutta, vaikka sen sisältö vastaisi työvoimaviranomaisen järjestämiä tai hankkimia valmennuksia.