Missä mennään 7 lakkoviikon täyttyessä?

Sähköliiton lakko 12 Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksessä täyttää huomenna seitsemän viikkoa. Missä mennään nyt?

Sopimishalukkuus vs. -haluttomuus

  • Monet lakon piirissä olevat yritykset haluaisivat, että teollisuuden sähköalan työntekijöiden asemasta ja edustuksesta päästäisiin jo sopimaan ja palaamaan normaalitilanteeseen. Väistämättä tulee käsitys, että yrityksiä on kielletty tekemästä sopimuksia suoraan Sähköliiton kanssa. Liiton edellytys on, että kestävä ratkaisu asiaan syntyy vain, jos se on sopijaosapuolena.
  • Sähköliiton kustannusvaikutukseton esitys on, että sen jäsenillä olisi Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä oikeus valita oma edustaja, joka edustaisi heitä työelämän kysymyksissä.
  • Yritysten oma  liitto Teknologiateollisuus ry on pysynyt uppiniskaisesti kannassaan; se ei halua tehdä Sähköliiton kanssa minkäänlaista sopimusta.

Sovittelu

  • Valtakunnansovittelija on vihdoin kutsunut Sähköliiton ja Teknologiateollisuus ry:n edustajat sovitteluun ensi maanantaina 27. tammikuuta. Tuolloin tulee kuluneeksi kaksi kuukautta edellisestä sovittelusta.

Lakkohenki ja sen murennusyritykset

  • Sähköliitto on järjestänyt lakossa oleville jäsenille infotilaisuuksia useilla paikkakunnilla. Osallistuminen on ollut aktiivista. Tilaisuuksien henki on ollut selvä: asia on niin tärkeä, että periksi ei anneta.
  • Joillakin työpaikoilla sähköliittolaisten lailliseen lakko-oikeuteen on yritetty puuttua uhkailun ja pelottelun keinoin. On väläytelty toimintojen ulkoistamista tai lopettamista sekä irtisanomisia.

Laillisuus ja "juridinen ongelmallisuus"

  • Sähköliitto on ajat sitten selvittänyt lakkonsa oikeutuksen. Mikään suomalaisen oikeusvaltion säädös ei voi lakkoa kieltää. 
  • Työnantajapuoli on perustellut sopimishaluttomuuttaan väittämällä, että olisi "juridisesti ongelmallista" tehdä sopimusta Sähköliiton kanssa, kun työehtosopimus on tehty Teollisuusliitto ry:n kanssa. Laki ei estä kiistan osapuolia sopimasta keskenään Sähköliiton ratkaisumallin mukaisesti.