Miksi ylityökielto ja työtaistelu? Teknologiateollisuus haluaa peruuttaa yli 60 vuotta taaksepäin

taaksepäin
Taaksepäin on Teknologiateollisuuden tahto.

Mitä & milloin?

Sähköliiton ylityökielto Teknologiateollisuus ry:n kolmessatoista jäsenyrityksessä alkoi tänä aamuna kello 6. Se koskee niissä työskenteleviä sähköliittolaisia, joiden työsuhteessa noudatetaan teknologiateollisuuden työehtosopimusta, ja heidän töitään sekä maanantaista 11. marraskuuta lähtien myös muilla työehtosopimuksilla yrityksissä työskenteleviä sähköliittolaisia

Työnseisaus kahdessatoista yrityksessä alkaa 21. marraskuuta kello 6. Se kestää neljä viikkoa, ja sen piirissä ovat kaikilla työehtosopimuksilla näissä yrityksissä töitä tekevät sähköliittolaiset.

Lista yrityksistä löytyy täältä.

Lakkoon osallistuville jäsenille maksetaan lakon ajalta 200 euron suuruinen lakkoavustus 8 tunnin työvuoroa kohden niiltä päiviltä, jotka muuten olisivat jäsenen työvuorolistan mukaisia työpäiviä. 12 tunnin työvuorolta lakkoavustus maksetaan puolitoistakertaisena. Avustus maksetaan ensimmäisestä lakkopäivästä lähtien. Lakon aikana Sähköliittoon liittyneille jäsenille avustusta maksetaan heti, kun jäsenrekisteri on jäsenyyden rekisteröinyt, ei taannehtivasti.

Miksi?

Työtaistelutoimien tarkoitus on puolustaa teollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtoja ja edunvalvontaa. Vaarana on, että he jäävät työpaikoillaan vaille asemaa ja edustusta. Sähköliitto ei usko, että Teollisuusliiton luottamusmiehet tunnistaisivat sähköalan erityispiirteet ja hoitaisivat sähköasentajien asioita asianmukaisella tavalla.

Marraskuun loppuun saakka sähköalan työntekijöitä teollisuuden työpaikoilla edustavat yhteyshenkilöt eli Sähköliiton entiset luottamusmiehet yhdessä Teollisuusliiton pääluottamusmiesten kanssa. Teknologiateollisuuden mielestä sähköliittolaisten edunvalvontaa hoitaisivat jatkossa Teollisuusliiton luottamusmiehet, eikä työnantajaliitto ole suostunut neuvottelemaan asiasta. Teollisuusliitto ei liioin ole kolmikantaisissa neuvotteluissa osoittanut tukeaan Sähköliitolle. Toisen työntekijäliiton tuki olisi ollut ratkaiseva yhteisessä neuvottelupöydässä työnantajaliiton kanssa.

Nykytilanteen ja käytyjen neuvottelujen taustalla ovat syksyn 2017 tapahtumat. Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto sisällyttivät teollisuuden sähköalan työntekijöiden työehdot keskinäiseen työehtosopimukseensa ja Sähköliitto menetti oman, Teknologiateollisuuden kanssa neuvotellun työehtosopimuksensa alalla. Sähköliiton ns. punaisella kirjalla oli takanaan yli 50 vuoden historia. Kolmen liiton kesken valtakunnansovittelijan sovintoesityksen pohjalta syntyi sovintokokonaisuus, jossa sovittiin sähköliittolaisten asemasta työpaikoilla ja joka nyt on kuukauden lisäajan jälkeen päättymässä.

Työnantajaliitto Teknologiateollisuus on jo vuosia pyrkinyt ajamaan jäsenyrityksissään työskentelevät sähköasentajat yli 60 vuoden takaiseen tilanteeseen, jossa nämä olivat ilman omaa liittoa, omaa edunvalvontaa ja omaa luottamusmiestä. Vuonna 1955 sähköasentajat jättivät silloisen Metalliliiton (Teollisuusliiton edeltäjä) tyytymättöminä sen toimintaan sähköasentajien edunvalvojana. Erityisesti teollisuuden sähköasentajat olivat tuolloin etunenässä, ja Sähköliitto perustettiin lokakuun lopussa. Sähköalan ammattilaiset halusivat itse hoitaa oman edunvalvontansa ja neuvotella työehtosopimuksensa. Sama pätee nykyisinkin.

Sähköliiton solmimista työehtosopimuksista onkin vuosikymmenten saatossa muodostunut valtakunnan parhaimmistoa työntekijän kannalta katsottuna.

Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto käsikkäin

Nyt julkistettujen työtaistelutoimien taustalla vaikuttaa myös se, että Teknologiateollisuus on saanut Teollisuusliitosta hyvän kumppanin pyrkimyksilleen laajentaa työehtosopimuksensa soveltamisalaa ja ajaakseen Sähköliiton pois neuvottelupöydistä.

Pelkästään parin vuoden aikana on tapahtunut seuraavaa:

  • Helmikuu 2017: Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto lähettivät yhdessä yleissitovuuden vahvistamislautakunnalle kirjeen, jossa vaadittiin, ettei Sähköliiton sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimukselle annettaisi yleissitovuutta. Vaatimusta perusteltiin virheellisin väittein muun muassa siitä, mikä on sähköalan työtä ja mikä on työehtosopimuksen soveltamisala. Työtuomioistuin totesi jo vuonna 2009 silloin talotekniikka-alan sähköasennustoimialan työehtosopimuksena tunnetusta tessistä, ettei alalla ole kilpailevia työehtosopimuksia. Sopimuksen soveltamisala ei ole siitä muuttunut.
  • Syyskuu 2017: Työtuomioistuin antoi lausunnon Olkiluoto 3:n rakennustyömaalla noudatettavasta työehtosopimuksesta. Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto esittivät ydinvoimalassa tehtävät sähköasennukset mekaanisena työnä, jotta ne saataisiin Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen piiriin.
  • Pitkin syksyä 2017: Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto sopivat keskenään sisällyttävänsä teollisuuden sähköalan työt keskinäiseen työehtosopimukseensa. Teknologiateollisuus ilmoitti, ettei se neuvottele jatkossa Sähköliiton kanssa työehtosopimuksesta. Sähköliitto menetti teollisuuden sähköasentajia koskevan yleissitovan työehtosopimuksen, jolla oli yli 50 vuoden historia.
  • 7.11.2017: Valtakunnansovittelija Minna Helle (nykyinen Teknologiateollisuus ry:n työmarkkinajohtaja) teki asiasta sovintoesityksen, jota täydennettiin Sähköliiton, Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton sovintokokonaisuudella, joka määritteli teollisuuden sähköasentajien aseman ja edustuksen työpaikoilla. Samassa yhteydessä Teknologiateollisuus ilmoitti, ettei sillä ole pyrkimystä vaikuttaa Sähköliiton asemaan muilla sopimusaloilla. Teknologiateollisuuden ns. vihreän kirjan soveltamisalaa laajentavat lausunnot ovat kuitenkin vaikuttaneet Sähköliiton muiden työehtosopimusten asemaan.
  • Ennen Sähköliiton ylityökieltoa ja työtaisteluvaroitusta: Sähköliitto on yrittänyt sitkeästi löytää neuvotteluratkaisua siihen, mikä on teollisuuden sähköasentajien asema ja edustus työpaikoilla sovintokokonaisuuden jatkoajan päättyessä marraskuun lopussa. Teknologiateollisuus on määrätietoisesti ilmoittanut, ettei minkääntyyppistä sopimusta tulla tekemään. Sähköliitto on esittänyt useita ratkaisuvaihtoehtoja, jotka kaikki Teknologiateollisuus on tyrmännyt. Teollisuusliittokaan ei ole asettunut tukemaan Sähköliittoa tässä merkittävässä asiassa.
  • Parhaillaan 2019: Työtuomioistuimessa on vireillä lausuntoasia WaveNet Sp. z.o.o -yhtiön Olkiluoto 3 -projektin töissä noudatettavasta työehtosopimuksesta. Sähköliiton tietojen mukaan yhtiön urakka on pääsääntöisesti koostunut palohälytys- ja kulunvalvontajärjestelmän asentamisesta. Teknologiateollisuus on lausunnossaan ilmoittanut heidän työehtosopimuksensa soveltuvan ”uudisrakentamisessa eli ns. ´montulle rakentamisessa´ töihin, jotka tehdään eteenpäin rakennukseen tuodusta sähköliittymästä tai sähkökeskuksesta”. Teollisuusliitto on ilmoittanut olevansa samaa mieltä. Osapuolten kanta tarkoittaisi, että Teknologiateollisuuden työehtosopimus peittäisi soveltamisalaltaan kokonaan Sähköliiton sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen.