Mekaaninen metsäteollisuus sai uuden tessin, ns. kiky-tunnit pois

Sähköliiton hallitus on tänään hyväksynyt mekaaniseen metsäteollisuuteen syntyneen neuvottelutuloksen uudeksi työehtosopimukseksi. Neuvottelutulos oli saman sisältöinen kuin Metsäteollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n hyväksymä keskinäinen sovintoesitys. Sopimuksen voimaantulo edellyttää vielä Metsäteollisuus ry:n hyväksyntää.

Uusi työehtosopimus on voimassa ensi vuoden loppuun saakka. Palkankorotukset kahdelle vuodelle ovat 3,3 prosenttia, ja niistä sovitaan ensisijaisesti paikallisesti. Jos paikallista palkkaratkaisua synny, palkkoja korotetaan tämän vuoden huhtikuun alussa 1,3 prosentin ja ensi vuoden maaliskuun alussa 1,4 prosentin yleiskorotuksella.

Lisäksi palkkoja tarkistetaan 0,6 prosentin suuruisella paikallisella erällä. Jos erän jakamisesta ei päästä sopimukseen, puolet korotetaan yleiskorotuksena ja puolet työnantajan päättämällä tavalla työehtosopimukseen kirjattujen tavoitteiden mukaisesti.

Kilpailukykysopimukseen sisältynyt 24 tunnin työajan pidennys poistuu mekaanisesta metsäteollisuudesta, mutta työaikaa voidaan rajatusti lisätä.