Määräaikaiset lakimuutokset voimassa kesäkuun loppuun

Koronavirusepidemian takia päätetyt määräaikaiset lakimuutokset ovat tulleet voimaan tänään. Muutokset koskevat lomautusten ilmoittamis- ja vähimmäisneuvotteluaikoja, koeaikaa ja työnantajan takaisinottovelvollisuutta. Lakimuutokset ovat voimassa kesäkuun loppuun.

Lakimuutokset lyhentävät lomautusten ilmoittamis- ja vähimmäisneuvotteluajan viiteen päivään ja antavat mahdollisuuden purkaa työntekijän työsuhde koeaikana tuotannollisella ja taloudellisella perusteella. Koeaikapurusta ei seuraa työntekijälle työttömyysturvan karenssia eikä omavastuupäiviä. Muutokset myös pidentävät työnantajan takaisinottovelvollisuutta irtisanomistilanteissa yhdeksään kuukauteen.

Määräaikaiset muutokset tulevat voimaan sitä mukaa, kun työntekijä- ja työnantajaliitot sopivat niistä työehtosopimuksissaan lisäpöytäkirjalla. Liitot voivat sopia keskenään myös laista poiketen.

Sähköliiton hallitus hyväksyi viime viikolla viisi lisäpöytäkirjaa. Ne päivittyvät kyseisten sopimusalojen alle Työehtosopimukset-osiossamme.

Muutokset perustuvat työmarkkinakeskusjärjestöjen yhdessä sopimiin työehtosopimusten muutoksiin, joiden taustalla on koronavirusepidemian aiheuttama poikkeustilanne ja taloustilanteen äkillinen heikkeneminen. Sopijat ovat palkansaajia edustavat SAK, STTK ja Akava sekä työnantajapuolta edustavat Kuntatyönantajat KT ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK.