Luottamusmiesvalintoja tekemään!

Tämän syksyn aikana työpaikoilla tulee jälleen valita luottamusmiehet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Valinnoista pitää toimittaa luottamusmiesilmoitus työnantajan ja ammattiosaston ohella myös Sähköliittoon, vaikka sama henkilö jatkaisikin yksimielisellä päätöksellä tehtävässään ilman vaaleja. Tällä varmistetaan, että liiton rekisteri pysyy ajan tasalla ja luottamusmiehet saavat tehtävänsä hoitamisessa tarvitsemaansa tietoa liitosta.

Luottamusmiehen valitseminen ja valinnan vahvistaminen tulee tehdä liiton luottamusmiesvaaliohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät nettisivujemme Lomakkeet-osiosta Edunvalvonta-otsikon alta tai pdf:nä alta. Lomakkeet-osiossa on myös kaikki valinnassa tarvittavat asiakirjapohjat.

Pääpiirteissään luottamusmiehen valitseminen onnistuu näin:

  1. Työpaikan työhuonekunta järjestää ehdokasasettelun.
  2. Jos ehdokkaita on vain yksi, hänet voidaan yksimielisesti valita luottamusmieheksi.
  3. Jos ehdokkaita on useampia, valitaan vaalitoimikunta järjestämään luottamusmiesvaalit.
  4. Vaalit käydään liiton ohjeiden mukaisesti ja valinta vahvistetaan työpaikalla.
  5. Ammattiosaston edustaja vahvistaa luottamusmiesilmoituksen allekirjoituksellaan.
  6. Työnantaja allekirjoittaa osaston vahvistaman luottamusmiesilmoituksen, ja luottamusmies toimittaa sen Sähköliittoon.

Luottamusmiesvaaleissa valitaan pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Sähköliiton sopimusaloilla. Vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja ovat kunkin työpaikan työntekijät, jotka kuuluvat Sähköliiton ammattiosastoon.

Luottamusmies on Sähköliiton ja sen osastoihin kuuluvien työntekijöiden edustaja ja äänitorvi työpaikalla. Hän valvoo työehtosopimuksen ja muiden sopimusten noudattamista työpaikalla sekä edustaa työntekijöitä yhteistoimintaneuvotteluissa ja työpaikkakohtaisessa paikallisessa sopimisessa. Hän on myös linkki liiton ja työntekijöiden välillä.

Luottamusmiesten asemasta sovitaan työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kesken.