Luottamusmiesten yleinen peruskurssi, Kuopio (etäopetuksena)

19.‒23.4.2021 Etäkoulutuksena Teamsin välityksellä

Kurssin järjestää Kiljavan opisto ja se on yhteinen muiden liittojen kanssa.

Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, teollisuuden yhdyshenkilöille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille, joita kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työntekijöitten oikeuksia kehittämällä.

Kurssin tavoitteena on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen ja -tietojen oppiminen. Tavoitteena on myös, että tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviytymistä työpaikalla.

Avainsisältöjä ovat

  • luottamusmieheksi kehittyminen
  • luottamusmiehen tehtävät ja verkostot
  • luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
  • työoikeuden perusteet
  • paikallinen sopiminen ja yhteistoimintamenettely
  • vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta
  • luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus
  • ammattiyhdistysliikkeen merkitys ja tulevaisuus

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin ajalta tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy opetus ja jaettava materiaali.

Hakuohjeet ja ilmoittautumislomakkeen löydät täältä.