Luottamusmieskysely: Lomautusneuvottelut lisääntyneet kuukaudessa

Koronaviruspandemiasta johtuvien lomautusneuvottelujen määrä on SAK:n luottamusmieskyselyn mukaan kasvanut merkittävästi. Kuukausi sitten 52 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi, että heidän työpaikallaan on jo käyty tai käydään parhaillaan neuvotteluja lomautuksista. Nyt luku on 69 prosenttia.

38 prosentin mukaan työpaikalla on jo päädytty lomautuksiin. Yksityisellä palvelualalla lomautukset ovat käynnissä puolella työpaikoista, mutta yli viidennes kertoo, että lomautukset ovat alkaneet nyt myös julkisella sektorilla.

‒ Positiivista on, että irtisanomisia on vähän: noin 3 prosentilla työpaikoista niitä on jo toteutettu, noin 5 prosentilla niistä vielä neuvotellaan, SAK:n työehtoasiantuntija Ismo Kokko kertoo.

Muista sopeutuskeinoista on käytetty työaikojen uudelleenjärjestelyä ja työntekijöiden siirtämistä muihin tehtäviin; näin kertoo yli kolmannes vastaajista. Vajaa kolmanneksen mukaan työpaikalla on turvauduttu vuosilomien siirtoon.

Kyselyssä kysyttiin ensimmäistä kertaa työnantajan perusteluja lomautuksille ja irtisanomisille. Puolet sanoi vedotun taloudellisiin ja vajaa kolmannes tuotannollisiin syihin. Peräti 15 prosenttia vastasi, että työ ei ole todellisuudessa vähentynyt, mutta työnantaja on vedonnut koronaviruksen vaikutuksiin.

Suurin osa oli sitä mieltä, että työnantaja on antanut lomautus- tai irtisanomistilanteessa riittävästi tietoa perusteista, toimeenpanosta ja lomautettujen ja irtisanottujen määrästä.

‒ Parempaa tietoa kaivattaisiin kuitenkin siitä, millä perusteilla lomautetut ja irtisanotut henkilöt on valittu. 23 prosenttia ilmoitti, ettei ole saanut riittävästi tietoa, ja 7 prosenttia ei osannut vastata.

Huolestuttavaa on myös se, että kolmannes luottamusmiehistä kokee, että henkilöstön edustajia ei ole otettu aidosti mukaan neuvotteluihin koronatoimenpiteistä.

Kysely tehtiin huhti-toukokuun vaihteessa, ja siihen vastasi 683 SAK:laisten liittojen luottamushenkilöä. Edellinen kysely toteutettiin maalis-huhtikuun vaihteessa.

Lue tuloksista tarkemmin täältä.