Luottamusmiesilmoituslomakkeita puuttuu vielä

Sähköliiton ammattiosastoista on tullut viestiä, että viime syksynä järjestetyistä luottamusmiesvaaleista on jäänyt toimittamatta luottamusmiesilmoituslomakkeita. Ilmoituslomake tulee täyttää aina käydyistä vaaleista ja vahvistaa ammattiosastossa. Osasto toimittaa lomakkeesta kopiot työnantajalle ja liittoon.

Vanha ilmoitus ei ole voimassa, vaikka luottamusmieheksi olisi valittu sama henkilö kuin ennen. Ilmoitus on toimitettava myös työnantajalle.

Luottamusmiesilmoitus on täytettävä silloinkin, kun vaalit pidetään kesken kauden, jos valittu luottamusmies eroaa esimerkiksi vaihtaessaan työpaikkaa. Muuten liitto ei saa tietoa valinnasta eikä uusi luottamusmies kaikkea tehtävänsä kannalta tarpeellista tietoa liitosta.

Luottamusmiesilmoituslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta Lomakkeet-osiosta Edunvalvonta-otsikon alta Word- ja Pdf-muodossa.