Luottamushenkilön jaksaminen (yleinen), Kiljavan opisto

29.‒31.5.2023 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kurssin järjestää Kiljavan opisto ja se on yhteinen muiden liittojen kanssa.

Kurssin tavoitteena on tukea luottamushenkilöitä ja edesauttaa heidän työkykynsä hallintaa ja omaa jaksamista. Kurssi antaa lisätietoa työkykyä edistävien ja tukevien tekijöiden suhteesta jaksamiseen ja työhyvinvointiin.

Kurssilla käsitellään luottamustehtävien kuormittavia ja voimaannuttavia tekijöitä sekä jaetaan vertaistukea ja kokemuksia jaksamisesta. Lisäksi saadaan valmiuksia kehittää luottamushenkilöiden ajan hallintaa ja tehostaa luottamustehtävien hoitamista.

Avainsisältöjä ovat

  • luottamushenkilön jaksaminen ja hyvinvointi
  • kuormitustekijät ja voimavaratekijät
  • terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavat tekijät
  • oman työhyvinvoinnin kuntokartoitus
    - avaimia jaksamiseen ja hyvinvointiin
  • uni, lepo ja palautuminen
  • stressi ja uupuminen
  • luottamustehtäviin varattu aika ja sen hallinta
  • luottamushenkilön rooli ja mahdollisuudet

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (2 hh), opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen. Siitä sinun tulee ilmoittaa etukäteen Kiljavan opistolle. Sähköliitto maksaa majoituksesi.

Hakuohjeet ja ilmoittautumislomakkeen löydät täältä.