Lakot alkamassa UPM:n paperi- ja sellutehtaissa

Vuoden 2021 kohta vaihtuessa valtakunnalliset työehtosopimukset päättyvät ja Sähköliiton ennalta ilmoittamat lakot alkavat UPM:n paperi- ja sellutehtaissa 1. tammikuuta.

Nykyisten sopimusten päättyessä UPM:ssä alkaa sopimukseton tila. Sopimisen sijaan yhtiö on julistanut ottavansa käyttöön itsensä yksipuolisesti määrittelemät työsuhteen ehdot ensi vuoden alusta lähtien ja uhannut sulkea tehtaitaan, jos työntekijät käyttävät laillista työtaisteluoikeuttaan.

Yhtiön sanelupolitiikka ei ole jättänyt ammattiyhdistysliikkeelle muuta vaihtoehtoa kuin pyrkiä ratkaisuun työtaistelun keinoin.

Työtaistelun piirissä ovat UPM Communication Papers Oy, UPM Raflatac Oy, UPM Specialty Papers Oy ja UPM-Kymmene Oyj.

Valtakunnansovittelijakin haki ratkaisua kiistaan, jonka osapuolina ovat työntekijöitä edustavat Sähköliitto, Paperiliitto ja Ammattiliitto Pro sekä työnantajapuolta edustava UPM. Osapuolten näkemykset jäivät kuitenkin liian kauas toisistaan, ja sovittelija totesi, ettei ratkaisua ole mahdollista löytää ennen lakon alkamista.

Vielä eilen Paperiliitto antoi UPM:lle esityksen uudeksi työehtosopimukseksi, mutta yhtiö kieltäytyi toistaen haluavansa solmia liiketoimintakohtaiset sopimukset. 

Ammattiliitot ovat ilmoittaneet seisauksen jatkuvan 22. tammikuuta saakka.