Lakkoavustus JHL:n, Tehyn ja Superin lakkojen piirissä oleville sähköliittolaisille

Sähköliiton hallitus on päättänyt, että JHL:n, Superin ja Tehyn lakkojen piirissä oleville sähköliittolaisille maksetaan lakkoavustus samoin tavoin ja samansuuruisena kuin lakon julistanut liitto jäsenilleen maksaa.

Mikäli olet osallistunut edellä mainittujen ammattiliittojen julistamaan lakkoon, ota yhteyttä lakkoavustuksen saamiseksi järjestöasiantuntija Kaisa Järvensivuun puh. 050 409 8456 tai kaisa.jarvensivu@sahkoliitto.fi.