Lähetettyjen työntekijöiden asema paranee ‒ laki voimaan 1. joulukuuta

Päivitetty laki lähetetyistä työntekijöistä tulee voimaan joulukuun alusta. Kyseistä asiaa koskeva EU:n muutosdirektiivi annettiin noin kaksi ja puoli vuotta sitten, ja nyt sen edellyttämät muutokset siirtyvät Suomen lainsäädäntöön.

Sekä EU:n direktiivin että sitä kautta Suomen lainsäädännön muutoksissa näkyy vahvasti Sähköliiton EU-tuomioistuimessa ajama juttu puolalaisten sähköasentajien palkkauksesta Olkiluoto 3:n työmaalla. EU-tuomioistuimen tuomio vahvisti, että EU-maassa toimivan yrityksen on maksettava Suomeen lähettämilleen työntekijöille suomalaisen yleissitovan työehtosopimuksen mukaiset palkka, lomarahat, päivärahat, matka-ajan palkat ja muut edut.

‒ Sähköliittona voimme olla ylpeitä siitä, että ajamamme juttu on vahvasti esillä lain perusteluissa. Toivomme, että jatkossa myös viranomaisilla on riittävät resurssit valvoa lain noudattamista ja että ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäyttö saadaan vihdoin kuriin, sanoo Sähköliiton vastaava sopimusasiantuntija Jari Ollila.

Mikä muuttuu?

Lakimuutokset vahvistavat sen periaatteen, että lain ja yleissitovan työehtosopimuksen perusteella lähetettyjen työntekijöiden työsuhteissa noudatetaan samoja työehtoja kuin suomalaistenkin. Muutoksen myötä esimerkiksi vähimmäispalkan määritelmä pitää sisällään palkan lisäksi muut työehtosopimuksen määräämät lisät ja korvaukset.

Päivitetty laki edellyttää, että lähetettyihin työntekijöihin noudatetaan samoja majoitusolosuhdesäännöksiä kuin suomalaisiinkin työntekijöihin. Lisäksi heille tulee maksaa samanlaiset matka- ja majoituskustannusten korvaukset kuin suomalaisillekin, mikäli lähtömaan säännökset alittavat suomalaisen tason.

Näiden lisäksi lakimuutokset parantavat yli vuoden yhtäjaksoisesti lähetettynä työskentelevien asemaa muun muassa vuosiloman ansaitsemisessa.

‒ Yhtenäiset työehdot turvaavat tasapuoliset kilpailuasetelmat myös yrityksille. Sähköliitto toivoo, että liittojen ja viranomaisten tekemän ulkopuolisen valvonnan lisäksi tilaajat edellyttäisivät tekemissään sopimuksissa suomalaisten työehtojen noudattamista ja valvoisivat sen toteutumista, Jari Ollila toteaa.

Laissa on 12 kuukauden siirtymäsäännös, mikä tarkoittaa sitä, että sen määräyksiä aletaan soveltaa Suomeen jo lähetettyihin työntekijöihin 1. joulukuuta 2021 lähtien.

Laki lähetetyistä työntekijöistä löytyy täältä.