Korvauskeskituntiansion korotusprosentiksi 1,6

Sähköliiton hallitus sekä Sähkötekniset työnantajat STTA ry ja Palvelualojen työnantajat Palta ry ovat hyväksyneet sähköistys- ja sähköasennusalan korvauskeskituntiansion korotusprosentiksi 1,6 lomanmääräytymisvuodelle 2021‒2022.

Tämän kuun lopussa päättyvän lomanmääräytymisvuoden ajalta työntekijälle määritellään vuosilomakeskituntiansio, jonka perusteella kertyneiden lomapäivien palkat määritellään. Samaa vuosilomakeskituntiansiota korotetaan sovitulla korotusprosentilla, jotta työntekijälle saadaan määriteltyä korvauskeskituntiansio.

Korvauskeskituntiansiota käytetään koko seuraavan lomanmääräytymisvuoden ajan niissä suorituksissa, joista työehtosopimus erikseen määrää: esimerkiksi arkipyhäkorvauksissa, sairausajan palkoissa ja työajanlyhennyskorvauksissa.

Uutta korvauskeskituntiansiota aletaan käyttää 1. huhtikuuta tai lähinnä tätä ennen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.