Kevätedustajisto: Poikkeusoloissa työelämän toimijat punnitaan

Sähköliiton edustajisto kokoontui toukokuulta siirtyneeseen kevätkokoukseensa Tampereelle tänään käsittelemään viime vuoden asioita, kuten liiton tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Kokouksen lopuksi viimeistä kertaa kokoontunut kauden 2016‒2020 edustajisto hyväksyi julkilausuman, joka aihe kumpusi kokousjärjestelyihinkin vaikuttaneista koronaviruksen aiheuttamista toimista:

Koronavirusepidemian aiheuttamassa heikentyneessä taloustilanteessa työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat keväällä yhdessä väliaikaisista muutoksista työehtosopimuksiin. Työehtosopimusosapuolten välisillä ns. koronapöytäkirjoilla lyhennettiin poikkeusolojen takia yhteistoimintalain neuvottelu- ja lomautusilmoitusaikoja.

Nopeutetut neuvottelut ja lomautusilmoitukset ovat koskeneet myös meitä sähköliittolaisia. Parhaillaankin osa meistä on neuvotteluiden piirissä ja odottaa, selviääkö lomautuksella vai onko edessä irtisanominen.

Palkansaajaliitot ja niiden jäsenet ovat osoittaneet mukautuvansa tilanteeseen, jota kukaan ei olisi osannut ennustaa vielä vuosi sitten.

Työttömyyskassojenkin muutosketteryys on punnittu: Sähköalojen työttömyyskassa koulutti ja palkkasi ajoissa lisää henkilökuntaa käsittelemään ansiopäivärahahakemuksien kasvavaa määrää. Vaikka tämän vuoden toisella neljänneksellä hakemuksien määrä yli kaksinkertaistui verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon, käsittelyajat ovat kassassa olleet vain muutamia päiviä, toisin kuin esimerkiksi Yleisessä työttömyyskassassa, joka on ilmoittanut käsittelyajakseen nyt noin 24 päivää. Pahimmillaan YTK:n käsittelyajat ovat kuitenkin liikkuneet kuukausissa.

Reiluimmissa tapauksissa työnantajat ovat käyneet yhteistoimintaneuvottelut avoimin kortein työntekijöitä kuunnellen, ilman ennalta lukkoon lyötyjä päätöksiä. Mutta on myös työnantajia, joille maailmanlaajuinen pandemia on veruke käynnistää neuvottelut, joiden lopputulos on jo päätetty. Heille on tärkeää pimittää suunnitelmansa työntekijöiltä viime metreille asti.

Paras signaali tulee työnantajilta, jotka lomautusten päätyttyä jopa palkkaavat uusia työntekijöitä. Tätäkin tapahtuu jo.

Mitä nämä poikkeusolot opettavat meille työelämästä ja yhteiskunnasta? Kestokykymme vahvistuu, kun etsimme yhdessä avoimesti parhaita ratkaisuja vaikeaan tilanteeseen. Hyvä oppi on sekin, että eritoten näinä aikoina on erittäin tärkeää suosia kotimaisia tuotteita ja palveluita.