Keskusjärjestöt sitoutuvat: Turvataan suomalaisten työpaikat, toimeentulo ja yritykset

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat julkaisseet yhteisen sitoumuksen yhteiskunnan toiminnan turvaamiseksi nykyisessä poikkeustilanteessa. Järjestöt ovat palkansaajia edustavat SAK, STTK ja Akava sekä työnantajapuolta edustavat Kuntatyönantajat KT ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

Sitoumus kokonaisuudessaan:

Koronakriisi haastaa parhaillaan koko suomalaisen yhteiskunnan, ja jokainen meistä kohtaa lähiviikkoina koronan vaikutukset lähipiirissään. 

Kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt (Akava, EK, KT, SAK ja STTK) pyrkivät löytämään yhdessä ratkaisun suomalaisen yhteiskunnan toiminnan turvaamiseksi. On tärkeää turvata suomalaisten työpaikat, toimeentulo ja yritykset ja tuoda sitä kautta hyvinvointia, vakautta ja ennustettavuutta yhteiskuntaan. 

Korona vaikuttaa vakavasti suomalaiseen yhteiskuntaan ja talouteen. Sen aikana on syytä unohtaa perinteiset asetelmat ja nousta tilanteen yläpuolelle. Nyt on yhteisten ratkaisujen aika.

Toivomme maan hallitukselta päätöksiä, joilla turvataan hyvinvointiyhteiskunta ja suomalaiset työpaikat. Valmistelemme lähiaikoina esityksiä näistä toimista ja toivomme maan hallituksen tarttuvan niihin.  

 Jarkko Eloranta

Sture Fjäder

Jyri Häkämies

Markku Jalonen

Antti Palola