Kassoilta noin 1,1 miljoonaa ansiopäivärahapäätöstä

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön TYJ:n mukaan työttömyyskassat tekivät viime vuonna noin 1,1 miljoonaa ansiopäivärahapäätöstä. Täyttä etuutta koskevien päätösten määrä nousi 40 prosenttia. Nousu johtuu suurelta osin aktiivimallista, jonka vuoksi kassan on tehtävä erillinen päätös ansiopäivärahasta entistä useammin. Työttömyys sinällään väheni viime vuonna.

TYJ:n tilastojen mukaan ansiopäivärahapäätös tehtiin keskimäärin vajaassa kahdessa viikossa, puolet alle viikossa.

Osittaisen työllistymisen ajalta tehtävien päätösten määrä nousi 6 prosenttia. Muutos johtuu osittaisen työnteon lisääntymisestä, joka on jatkunut jo vuodesta 2012. Useampi kuin joka kolmas ansiopäivärahan saaja työskenteli viime vuonna osa-aika- tai keikkatyössä tai sivutoimisena yrittäjänä.