Käräjäoikeus: Hakusaarto on laillinen työtaistelumuoto

Pirkanmaan käräjäoikeus on hylännyt 4. lokakuuta antamallaan päätöksellä Pohjois-Suomen tekniikkapalvelu Oy:n turvaamistoimihakemuksen, jonka mukaan Sähköliittoa velvoitettaisiin sakon uhalla lopettamaan yritystä koskeva hakusaarto.

Käräjäoikeus toteaa, että hakusaarto on laillinen työtaistelumuoto ja että työtaistelutoimenpide voidaan kieltää lähinnä silloin, kun sen käyttämistä on rajoitettu lainsäädännössä.

Pohjois-Suomen tekniikkapalvelu Oy perusteli hakemustaan muun muassa sillä, että Sähköliiton 5.6.2019 julistama hakusaarto haittaa sen toimintaa. Yhtiö esitti lisäksi, ettei Sähköliitolla ole toimivaltaa valvoa yleissitovan työehtosopimuksen noudattamista. Viimeksi mainittuun asiaan käräjäoikeus totesi, että ammattiliitoilla on merkittävä asema muun muassa yleissitovien työehtosopimusten määräysten valvonnassa.

Sähköliitto julisti Pohjois-Suomen tekniikkapalvelu Oy:n saartoon turvatakseen yhtiön sähkötyöntekijöille liiton neuvotteleman sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen mukaiset työehdot. Yhtiön työehtorikkomukset on todettu merkittäviksi taloudellisesti ja muilta vaikutuksiltaan. Muun muassa tuntipalkoissa sekä ylityö- ja matkakorvauksissa on todettu korjattavaa. Monia muitakin puutteita on ilmennyt.