Kansalaisaloite.fissä aloite ammattiliittojen kanneoikeuden puolesta

Kansalaisaloite.fi-palvelussa on elokuussa alkanut kannattajien kerääminen aloitteelle, joka vaatii, että ammattiliitoille säädetään kanneoikeus. Se tarkoittaa, että liitto voisi viedä laittoman toiminnan tuomioistuimen käsittelyyn yksittäisen työntekijän puolesta. Uudistus helpottaisi työntekijän mahdollisuuksia hakea lainmukaisia oikeuksiaan tuomioistuimen kautta.

Nykytilanteessa liitto tarvitsee työntekijöiden luvan ajaakseen heidän oikeuksiaan oikeudessa. Käytäntöön liittyy palkansaajan kannalta riskejä: käsittelyn kalleus ja hitaus, leimautumisen pelko sekä epävarmuus lopputuloksesta ja työsuhteen jatkumisesta.

Aloite löytyy paitsi yllä olevasta linkistä, myös Kansalaisaloite.fi-palvelusta päiväyksellä 16.8.2021. Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Eduskunta ottaa aloitteen käsiteltäväkseen, mikäli se saa vähintään 50 000 kannatusilmoitusta.

Kannatusilmoituksien keruuaika on puoli vuotta aloitteen päiväyksestä. Tämän aloitteen keräysaika päättyy siis 16.2.2022.