Johanna Palonen työnantajatilityksiä hoitamaan

Työnantajatilityksiä hoitavaksi jäsenpalveluasiantuntijaksi Sähköliittoon on valittu Johanna Palonen. Hän aloittaa tehtävässä 6. elokuuta.