Hyvä perehdytys opastaa kesätyöntekijät työhön ja vahvistaa turvallisuusasennetta

Kesätyökauden kynnyksellä perehdyttämisen merkitystä ei voi liikaa korostaa. Työturvallisuuskeskuksen ja aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden järjestämissä kansainvälisen työturvallisuuspäivän tilaisuuksissa huomenna perjantaina 26. huhtikuuta aiheena ovat perehdyttämisen hyvät käytännöt.

Hyvä perehdytys jakautuu perehdyttämiseen ja työnopastukseen. Ensiksi mainittu perehdyttää työpaikan käytäntöihin ja toinen henkilökohtaisiin tehtäviin ja vastuisiin.

Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Petri Pakkanen muistuttaa, että terveyden säilyttäminen on kaiken a ja o niin työssä kuin muussakin elämässä.

 Työssä omaksuttu hyvä turvallisuusasenne näkyy myös vapaa-ajalla.

Perehdyttäminen vaikuttaa myös työntekijän henkiseen hyvinvointiin ja auttaa saamaan hyvän otteen työelämästä. Myönteiset ensikokemukset kantavat pitkälle. Kun nuori tietää, mitä hänen työhönsä kuuluu, miten pitää toimia ja mitä häneltä odotetaan, pelko osaamisen puutteesta vähenee ja työskentely on sujuvampaa.

Pakkasen mukaan hyvän perehdyttämisen tunnusmerkkejä ovat muun muassa oikean lähtötason huomioiminen, riittävän paneutuminen ja osaamisen varmistaminen.

 Työntekijöiden erilaiset valmiudet, turvallisuusosaaminen ja aiempi kokemus pitää huomioida perehdyttämisvaiheessa.

Petri Pakkanen kehottaa työnantajia järjestämään kesätyöntekijöille ennakkoperehdytystilaisuuden, jossa on mahdollisuus tutustua organisaatioon, sen toimintaan ja esimiehiin ennen työn alkamista.

 Esimerkiksi kynnys esittää kysymyksiä madaltuu, kun kasvot, tehtävät ja paikat ovat tuttuja jo ennen ensimmäistä työpäivää ja varsinaisen työnopastuksen aloittamista.