Hyperspektrikamerasta apua verkon kunnonhallinnassa?

Näkymättömästä tulee näkyvää, jolloin vian kimppuun voidaan päästä jo ennen kuin se on syntynyt. Viime syksynä alkanut tutkimushanke selvittää hyperspektrikameran hyödyntämismahdollisuuksia sähkönjakeluverkkojen vianpaikannuksessa ja kunnonhallinnassa.

Ihmissilmä ei näe aallonpituusalueita, joita hyperspektrikamera kuvaa. Kuvattujen kuvien avulla voidaan analysoida esimerkiksi pylväiden lahoisuutta, eristimien kuntoa, muuntajakoneiden ruostumista ja öljyvuotoja. Tutkimushankkeen tavoite on, että vian syntyminen pystytään jatkossa löytämään jo ennen kuin jotain on hajonnut, mikä tietää luotettavampaa sähköä sekä kustannus- ja energiansäästöjä.

Kamera on niin pieni ja kevyt, että se voidaan kiinnittää droneen. Sitä suunnitellaan käytettävän väri-, lämpö- ja infrapunakameroiden sekä laserkeilaimien rinnalla.

Hankkeessa ovat mukana Rejlers Finland Oy, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI, hyperspektrikameravalmistaja Senop Oy, hybrididronevalmistaja Avartek Drones Oy Ab, ohjelmistoyritys Terrasolid Oy ja jakeluverkkoyhtiö Järvi-Suomen Energia. Hanketta rahoittavat Sähkötutkimuspooli, Suur-Savon Energiasäätiö, Järvi-Suomen Energia Oy, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus ja Rejlers Finland Oy.

Tutkimushanke kestää lokakuun loppuun.