Huolto- ja kunnossapitoalan TES: Kiky-tunnit pois, palkankorotukset yleisellä linjalla

Sähköliiton ja työnantajaosapuoli Palvelualojen työnantajat Palta ry:n hallinnot ovat nyt molemmat hyväksyneet neuvottelutuloksen huolto- ja kunnossapitoalan työehtosopimuksen uudistamiseksi.

Uusi työehtosopimus on voimassa 1.4.2020‒31.3.2022. Muutokset tulevat voimaan 1. kesäkuuta.

Sähköliiton sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen tapaan ns. kiky-tunnit poistuvat myös huolto- ja kunnossapitoalalta. Palkankorotustaso noudattaa ns. yleistä linjaa: kahdessa vuodessa yhteensä 3,2 prosenttia.

Poimintoja uudesta tessistä

Palkankorotukset:

 • Kuukausi- ja tuntipalkat, palkkataulukot ja urakat: 1,5 % (1.8.2020) ja 1,7 % (1.8.2021).
 • Henkilökohtaiset aikapalkat: palkkaryhmäkohtaisesti taulukoiden korotusta vastaavalla euromäärällä (1.8.2020 ja 1.8.2021).

Työaika:

 • Iltatyöajan katsotaan iltatyölisän maksamisen osalta alkavan kello 19.
 • Työvuoroluettelon tilapäisistä muutoksista on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen, mutta tästä voidaan sopia paikallisesti toisin. Tilapäiseksi muutos katsotaan, jos sen kesto on enintään neljä viikkoa.
 • Työajan enimmäismäärän tasoittumisjakso ja liukuvan työajan seurantajakso voi olla 12 kuukautta. Ylitöiden enimmäismäärän tarkastelujaksona voidaan käyttää tämän vuoden loppuun saakka kalenterivuotta.

Viikkolepo:

 • Jos työntekijä ei saa viikkolepoa, sen aikana tehty työ korvataan ensijaisesti samalla määrällä palkallista vapaata kuukauden kuluessa. Palkallisen vapaa-ajan palkka maksetaan keskituntiansion mukaan.
 • Viikkolepo on toteutunut myös kahdelle työviikolle jakautuessaan, kunhan enin osa siitä osuu sille työviikolle, jonka viikkolevosta on kyse.
 • Jos työntekijä ei saa viikkolepoa, hänen suostumuksellaan se voidaan korvata maksamalla kyseisiltä tunneilta keskituntiansion mukaan.
 • Jos työntekijä ei saa viikkolepoa, hänen kanssaan on sovittava korvaamistavasta ennen tehtävää työtä tai viimeistään kahden viikon kuluessa työn tekemisestä. 
 • Tai viikkolevon korvaamistavasta voidaan sopia myös toimipaikkakohtaisesti.

Palkanmaksu:

 • Työsuhteen päättyessä palkka voidaan maksaa heti päättymispäivänä tai seuraavana normaalina palkanmaksupäivänä.

Koulutus:

 • Sopimukseen kuuluu yhteensä 16 tuntia palkallista koulutusta. Sitä ei kuitenkaan voi järjestää sunnuntaisin, arkipyhäviikoilla eikä touko-elokuussa perjantaisin tai lauantaisin. Rajoituksesta voidaan sopia paikallisesti toisin.
 • Koulutus voidaan järjestää ennen tai jälkeen työvuoron, mutta väliin tulee jäädä aika lyhyelle virkistäytymiselle ja koulutukseen siirtymiselle. Työvuoro ja koulutus saavat yhteensä kestää 12 tuntia.

Komennusmiesten majoitus:

 • Majoituksessa tulee olla kymmenen neliötä tilaa henkilöä kohden, eikä samaan huoneeseen saa majoittaa kuin korkeintaan kaksi henkilöä.
 • Jos komennus jatkuu yhtäjaksoisesti yli kolme viikkoa, majoitus tulee pyrkiä järjestämään yhden hengen huoneessa. Yhtäjaksoisuutta ei katkaise muutaman päivän siirtymä tai lyhyt käynti muualla.

Neuvottelutuloksen kokonaisuudessaan löydät täältä.