Hovioikeus: Nokianvirran Energia päätti työsuhteet laittomasti – irtisanotuille puolen miljoonan korvaukset

Turun hovioikeus on päätynyt Sähköliiton ja Pirkanmaan käräjäoikeuden kannalle käsitellessään Nokianvirran Energia Oy:n valitusta liikkeenluovutusta koskevassa asiassa. Yhtiö ryhtyi palvelusopimuksen päättymisen jälkeen huolehtimaan itse voimalaitoksen käytöstä ja kunnossapidosta. Hovioikeus katsoo, että yhtiön ja palveluntuottajan välillä tapahtui työsopimuslaissa tarkoitettu liikkeenluovutus ja yhtiön olisi tullut ottaa kaikki työntekijät vanhoina työntekijöinä palvelukseensa entisin työehdoin. Kieltäytymällä tästä yhtiö päätti heidän työsuhteensa perusteettomasti.

Käräjäoikeus antoi tuomionsa kesäkuussa kaksi vuotta sitten, minkä jälkeen Nokianvirran Energia Oy valitti ratkaisusta hovioikeuteen.

Hovioikeuden päätöksellä Nokianvirran Energia Oy:n tulee maksaa irtisanotuille työntekijöille korvauksia puolen miljoonan euron verran sekä korot ja oikeudenkäyntikulut.

– Tämä oli jälleen konkreettinen osoitus siitä, kuinka tärkeää työntekijälle on olla ammattiliiton jäsen. Yrityksen muuttuvissa omistussuhteissa työntekijä voi tuntea jäävänsä yksin eikä pysy perillä oikeuksistaan, sanoo Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti.

Irtisanotut työntekijät olivat työskennelleet Nokian voimalaitoksella pitkään, ja he olivat aina siirtyneet vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen omistussuhteiden muuttuessa. Nokianvirran Energia Oy kuitenkin kieltäytyi ottamasta kuutta sähköliittolaista palvelukseensa, vaikka palkkasi yli puolet vanhasta henkilökunnasta.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, sillä siihen on mahdollisuus hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.