ETK: Eläkkeelle siirtyminen myöheni viime vuonna kuukaudella

Eläketurvakeskuksen (ETK) tilastojen mukaan suomalaiset jäivät viime vuonna työeläkkeelle keskimäärin 61,3-vuotiaana. Eläkkeelle siirtyminen myöhentyi kuukauden vuoteen 2017 verrattuna. Vanhuuseläkkeelle siirryttiin viime vuonna selvästi aikaisempaa vähemmän, koska vuoden 2017 eläkeuudistuksen mukainen vanhuuseläkkeen alaikärajan nosto alkoi.

Vuonna 1955 syntyneiden alin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta 3 kuukautta. Se merkitsi viime vuonna yli 10 prosentin vähennystä vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrässä. Vaikka työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä samaan aikaan nousi yli tuhannella ihmisellä, eläkkeelle siirtyminen myöhentyi.

Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on noussut vuosituhannen alusta 2,5 vuotta. Tavoitteena on, että viimeistään vuonna 2025 työeläkkeelle siirryttäisiin keskimäärin 62,4 vuoden iässä. Tavoitteen saavuttamiseksi eläkkeellesiirtymisiän olisi noustava reilun kymmenyksen joka vuosi.

– Vanhuuseläkkeen alaikärajan korottaminen tulee nostamaan selvästi eläkkeellesiirtymisikää, mutta lisäksi on kyettävä vähentämään selvästi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä, kertoo kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksesta.

Vuonna 2018 eläkkeellesiirtymisiän odote 25-vuotiaalle oli 61,3 vuotta ja 50-vuotiaalle 63,1 vuotta. Eläkkeellesiirtymisiän odote kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, jos eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tarkasteluvuoden tasolla.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 20 000 henkilöä vuonna 2018. Määrä nousi tuhannella eli seitsemän prosenttia edellisvuodesta.

Neljäsosa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden noususta kohdistui alle 50-vuotiaisiin ja puolet 60 vuotta täyttäneisiin. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää 60 vuotta täyttäneille lievemmin kriteerein.

– Kun eläkeikää korotetaan, kaikki eivät jaksa työkykyisinä vanhuuseläkkeelle. Viime vuoden tilastossa tämä näkyy 63-vuotiaana työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrän kasvuna, Kannisto sanoo.

Vuonna 2018 työeläkkeelle siirtyi yhteensä 69 000 henkilöä. Heistä vanhuuseläkkeelle jäi 49 000 henkilöä eli 70 prosenttia. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä laski 8 000:lla vuodesta 2017.