Energia–ICT-verkostoalan työehtosopimus hyväksytty

Sähköliiton hallitus on eilen hyväksynyt energia-ICT-verkostoalalle saavutetun neuvottelutuloksen uudeksi työehtosopimukseksi. Myös muut osapuolet eli työntekijöitä Sähköliiton kanssa edustava Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry sekä työnantajapuolta edustavat Energiateollisuus ry ja Palvelualojen työnantajat Palta ry ovat hyväksyneet sen.

Uusi työehtosopimus on voimassa 1.4.2022–31.3.2024. Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen vuoden 2023 palkankorotuksista helmikuun loppuun mennessä, työehtosopimus voidaan irtisanoa päättymään 31.3.2023.

Tunti- ja kuukausipalkkoja (vaativuuden mukainen palkka ja henkilökohtainen palkanosa ilman ammattitutkintolisää) korotetaan 1.7.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 2 prosentin suuruisella korotuksella. Palkankorotuksista voidaan sopia 15.6.2022 mennessä paikallisesti. Ellei muusta toteutustavasta ole sovittu, 2 prosentin korotuksesta 1,6 prosenttia kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,4 prosenttia yrityskohtaisena eränä. Yrityskohtaisen erän jakaa työnantaja. Jakaminen edellyttää, että palkkausjärjestelmän pätevyydenarviointijärjestelmä on kunnossa. Jos perustellusti voidaan osoittaa, että pätevyydenarviointijärjestelmä ei toimi yksittäisiä poikkeamia lukuun ottamatta, yrityskohtainen erä jaetaan prosentuaalisena yleiskorotuksena.

Paikallisesti ei voida kuitenkaan sopia, ettei palkkoja korotettaisi lainkaan.

Vaativuuden mukaisia palkkoja, erillisiä lisiä ja paikallisesti sovittuja lisiä sekä kiinteitä urakkahintoja ja keskeneräisiä urakoita korotetaan jäljellä olevan työmäärän osalta 1.7.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,6 prosenttia.

Pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.7.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 2 prosenttia.

Keskeytymätöntä kolmivuorotyötä koskevan liitteen uusia määräyksiä sovelletaan 1.1.2023 alkaen tai sitä seuraavan tasoittumisjakson alusta. Vuorovapaiden kertymistä koskeva laskenta on muutettu selvemmäksi, mutta se pysyy kertymisen osalta määrällisesti samana.

Neuvottelutulos kokonaisuudessaan erillisine työehtosopimuksen liitteineen löytyy alla olevista pdf-muotoisista liitteistä.