Energia-ICT-verkostoalalle neuvottelutulos

Energia-ICT-verkostoalalle on eilen saatu neuvottelutulos uudesta työehtosopimuksesta. Palkkaratkaisun osalta se on yleisen linjan mukainen. Neuvottelutulos menee osapuolten hallintojen käsittelyyn, ja sen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin sen jälkeen.

Mikäli neuvottelutulos hyväksytään, uusi työehtosopimus on kestoltaan 1 + 1 -vuotinen ja sen sopimuskausi on 1.4.2022–31.3.2024. Jos vuoden 2023 palkankorotuksista ei päästä sopimukseen 28.2.2023 mennessä, sopimus voidaan irtisanoa päättymään 31.3.2023.

‒ Neuvottelut olivat tiukat ja kestivät kaikkiaan puolitoista kuukautta. Ala on tärkeä energian tuotannon ja jakelun kannalta, joten näinä epävarmoina aikoina oli tärkeää päästä ratkaisuun osapuolten kesken neuvottelemalla, toteaa vastaava sopimusasiantuntija Jari Ollila.

Energia-ICT-verkostoalan työehtosopimuksen osapuolina ovat työntekijäliitot Sähköliitto ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry sekä työnantajapuolelta Energiateollisuus ry ja Palvelualojen työnantajat Palta ry.