Elenialta kumppaneineen yhteinen turvallisuusmanifesti 112-päivänä

Sähköverkkoyhtiö Elenia on julkaissut 42:n sähköverkon rakentamisen ja kunnossapidon kumppaniyhtiönsä kanssa työturvallisuuden tason nostoon tähtäävän turvallisuusmanifestin, jonka tavoitteena on, että tapaturmia ei enää tapahdu. 43:n yhtiön toimitusjohtajat ovat yhtiönsä allekirjoituksin sitoutuneet turvallisuusmanifestin yhteisiin tavoitteisiin paremmasta työturvallisuudesta.

– Jokaisen on tunnettava oma vastuunsa työnsä ja koko työporukan turvallisuudesta. Työmaalla on myös aina huomioitava kaikkien läheisyydessä liikkuvien turvallisuus, toteaa Elenian verkkojohtaja Jorma Myllymäki.

– Ensin työnantajien on pidettävä huolta, että työtään tekevillä on osaaminen, varusteet ja työvälineet aina kunnossa. Kun työnteon edellytykset ovat erinomaisella tasolla, jokaisen on huolehdittava, että turvallisia työkäytäntöjä noudatetaan.

TEKO- eli Terveenä kotiin -hankkeeseen osallistuvat kaikki Elenian sähköverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon osallistuvat pääurakoitsijat. Ne huolehtivat myös siitä, että alihankkijatkin omaksuvat turvalliset työtavat. Näin hankkeen vaikutuksen lasketaan ulottuvan jopa tuhanteen työntekijään Elenian työmailla.

Miksi hankkeeseen ryhdyttiin juuri nyt?

– Olemme viime vuosina satsanneet erityisesti turvallisuustilanteiden seurantaan työmailla. Mitä aukottomammin läheltä piti -tilanteetkin kirjataan ja käsitellään, sitä vähemmän tapaturmia tapahtuu. Tieto muuttaa asenteita ja käytäntöjä. Kun raportointi on entistä tarkempaa, tulee esiin, mitä olisi voinut sattua. Tämä havahdutti meidät ottamaan entistä tiukemman otteen turvallisuuden varmistamiseksi, Myllymäki kuvaa.

TEKO-hankkeessa kaikki tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet käsitellään jatkossa aiempaakin järeämmin. Elenia kumppaneineen on esimerkiksi sopinut, että mikäli tapaturma sattuu, yhtiöiden toimitusjohtajat käsittelevät kuukauden sisällä kasvotusten, miten olisi pitänyt toimia paremmin. Myös koulutusta ja perehdytystä lisätään entisestään.

– Tämä on yhteistä oppimista. Tavoite on päästä eroon tekevälle sattuu ajattelusta. Haluamme vahvistaa oikeaa työasennetta, että kaikki pääsisivät terveenä kotiin.