EIV-alan TES: Talkoot loppuvat, korotukset yleistä linjaa

Sähköliiton hallitus hyväksyi energia-ICT-verkostoalan neuvottelutuloksen perjantaina 8. toukokuuta. Vielä saman päivän aikana myös muiden osapuolien eli Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Energiateollisuus ry:n ja Palvelualojen työnantajat Palta ry:n hallinnot tekivät saman. 

Uuden työehtosopimuksen kausi alkoi neuvottelutuloksen syntypäivästä 6. toukokuuta ja jatkuu 31. maaliskuuta 2022 saakka. Monessa neuvottelupöydässä hiertäneistä 24 ns. kiky-tunnista päästiin eroon, mistä yhtenä kompensaationa sopimukseen kirjattiin 8 tuntia palkallista koulutusta 

Palkankorotukset noudattelevat ns. yleistä linjaa: kahden vuoden aikana ne ovat yhteensä 3,2 prosenttia.

Näin kommentoi puheenjohtaja

‒ Neuvottelujen ajankohta oli hyvin haasteellinen, koronaepidemian aiheuttama poikkeustila. Olen ollut työehtosopimusneuvotteluissa mukana vuodesta 2000, ja monenlaisia mahtuu 20 vuoden ajanjaksoon. Nämä olivat tuossa joukossa kuitenkin aivan oma lukunsa, toteaa Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti.

‒ Tapasimme työnantajapuolen edustajat kasvokkain ainoastaan yhden kerran maaliskuussa neuvottelujen alkaessa. Loput kerrat hoidettiin etäneuvotteluina. Tämän päivän viestintäjärjestelmät ovat niin laadukkaita, että etäneuvottelu onnistui teknisesti varsin hyvin.

‒ Neuvottelut itsessään olivat hyvin haasteelliset mutta tuottivat lopulta tuloksen, jonka kanssa pärjäämme seuraavat pari vuotta. Merkittävänä asiana voi korostaa, että kaksi sopimuskautta meillä ollut palkaton 24 tunnin työajan pidennys poistui työehtosopimuksestamme, Väntti sanoo tyytyväisenä.

Poimintoja uudesta tessistä

Palkankorotukset:

 • Yleiskorotus 1,2 % (1.9.2020).
 • Yleiskorotus 1,4 % (1.8.2021) ja lisäksi yritys- tai työpaikkakohtainen erä 0,6 % (1.8.2021).

Säännöllinen työaika, yötyö ja liukuva työaika:

 • Tasoittumisjakso on 12 kuukautta, mutta asiasta voidaan sopia toisinkin.

Keskeytymätön kolmivuorotyö:

 • Työntekijät siirtyvät työajan lyhentymistä vastaavaan 1 576 tunnin vuosityöaikaan ensi vuoden tai tasoittumisjakson alusta. Työryhmä esittää ratkaisunsa tekniseksi toteutukseksi tämän vuoden marraskuun loppuun mennessä. Lyhennyksiä on tehty vuodesta 2011 lähtien.

Uuden työntekijän palkka:

 • Uudelle työntekijälle voidaan maksaa enintään kuuden kuukauden ajalta palkkaa, joka on 85 prosenttia kyseisen vaativuustason mukaisesta palkasta. Aikaisemmin aikaraja oli neljä kuukautta.

Oppisopimusopiskelijan palkkaus:

 • Oppisopimusopiskelijalle tulee maksaa vähintään vaatimustason 1 palkkaa.

Työaikamääräyksistä poikkeaminen:

 • Sopimukseen kuuluu 8 tuntia palkallista koulutusta, joka voidaan toteuttaa syys-toukokuussa, ei kuitenkaan sunnuntaisin eikä arkipyhäviikkoisin. Asiasta voidaan sopia paikallisesti toisin.

Viikkolepo:

 • Mikäli viikkolepoon ei ole mahdollisuutta, sinä aikana tehdystä työstä maksetaan korvaus. Asiasta voidaan sopia paikallisesti toisin.

Palkkausjärjestelmä:

 • Esimiehen ja työtekijän pitää arvioida työntekijän pätevyyden kehittymistä kolmesta kuuteen kuukauden kuluessa siitä, kun hänen tehtävänsä on muuttunut vaativammaksi ja kehitettävät osaamisalueet on todettu yhdessä.

Varallaolo:

 • Varallaolotunneilta maksetaan 30‒50 prosenttia tunti- tai kuukausipalkasta sidonnaisuusasteen mukaan.

Ay-jäsenmaksuperintä:

 • Suositus on, että työnantaja toimittaa työntekijäkohtaisen selvityksen jäsenmaksutilityksistä sähköisesti kuukausittain tai kolmen kuukauden välein ammattiliitoille.

Tutustu työelämään ja tienaa:

 • Kesäharjoitteluohjelma jatkuu vuosina 2020 ja 2021.

Neuvottelutuloksen kokonaisuudessaan pääset lukemaan täällä.