Edustajisto: Vahvat ammattiosastot ovat tulevaisuuden merkittäviä työmarkkinatoimijoita

Edustajiston syyskokous on päättynyt hyväksyttyyn julkilausumaan:

Alkaneen työmarkkinakierroksen kuumimpia kysymyksiä on, kuka sopii työehdoista ja missä. Metsäteollisuus ry on irtautunut täysin TES-toiminnasta ja siirtänyt sopimisen yritys- ja tuoteryhmätasolle. Uusi työnantajayhdistys Teknologiateollisuuden työnantajat ry on hiljattain ilmoittanut, että tähän mennessä siihen on liittynyt yli 200 jäsenyritystä, jotka haluavat jatkaa valtakunnallisten työehtosopimusten neuvottelemista ja solmimista. Niissä työskentelee vasta noin kymmenesosa koko Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työtekijämäärästä.

Tulevaisuudessa tahtoja ja vaatimuksia on vielä tätä syksyä enemmän, ja työehdoista sopiminen siirtyy entistä enemmän työpaikoille. Parhaassa tapauksessa työehtosopimus luo kehykset, ja työpaikoilla sovitaan asioista, joihin ei valtakunnallisessa sopimuksessa ole mahdollista varautua. Huonoimmassa tapauksessa yksittäiset työntekijät vääntävät omin avuin kättä työehdoistaan tuhansilla työpaikoilla vastassaan työnantajan vahva edustus.

Sähköliitto on etunenässä reagoimassa väistämättömään muutokseen. Olemme aloittaneet työn, joka palauttaa ammattiosastot juurilleen puolustamaan jäsentensä oikeuksia työelämässä, pois yhdistysbyrokratian pyörittämisestä.

Liittomme selkäranka ovat 125 ammattiosastoa ympäri Suomea, ja olemme käynnistäneet toiminnan uudelleenorganisoinnin kahdella pilottialueella toimivien osastojemme kanssa. Vahva osasto tuntee alueensa työpaikat ja satsaa niiden järjestämiseen sekä tekee yhteistyötä muiden osastojen kanssa. Vahva ammattiosasto on myös liittonsa tärkeä edunvalvontakumppani. Vahvistamalla osastoja vastaamme työmarkkinoiden murrokseen ja varmistamme, että pystymme huolehtimaan jäsentemme edunvalvonnasta.

Mitä vahvempi osasto, sitä varteenotettavampi jäsentensä edunvalvoja se on työpaikoilla ja työmarkkinoilla.