Bergmanin putki on merkki näkymättömästä vaarasta

Rikottuja putkia saneeraustyömaan lattioilla ja seinissä. Purkajat piikkaamassa putkea irti jopa vailla henkilökohtaisia suojaimia. Jos kyseessä on ns. Bergmanin putki, ollaan näkymättömän vaaran äärellä.

Tällä viikolla vietetään Euroopan työsuojeluviikkoa, ja Sähköliitto muistuttaa jäseniään ja kaikkia purkutyömailla työskenteleviä rakennusmateriaalien vaaroista.

Bergmanin putki on nykyaikaisten muoviputkien pikieristeinen edeltäjä sähköjohtojen suojana ja uppoasennuksissa, ja sitä löytyy vielä vanhoista rakennuksista. Vaarallisen siitä tekevät sen sisältämät PAH-yhdisteet, jotka on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi aineiksi. Putken sisällä on muun muassa kreosoottia.

PAH-yhdisteet eli polysykliset aromaattiset hiilivedyt haihtuvat huonosti, ja niitä esiintyy ilmassa pölyyn ja muihin ilmanhiukkasiin sitoutuneina. Yhdisteitä muodostuu orgaanisen materiaalin epätäydellisessä palamisessa.

Altistuksen välitön vaikutus saattavat olla silmä- ja iho-oireet.

Haitta-ainekartoitus määrää jatkotoimet

Sähköasentajat harvemmin hoitavat purkutöitä ja välttyvät siksi suoraan käsittelemästä Bergmanin putkia. Kaikki saneeraustyömaan työntekijät voivat kuitenkin altistua PAH-yhdisteille, jos purkamistyöt tehdään määräysten vastaisesti. Vastuu oikeaoppisesta toteutuksesta on rakennuttajalla ja pääurakoitsijalla.

Mistä tietää, että purkamistyötä tehdään oikein? Ainakaan kukaan ei kohtaa alussa kerrotun laista näkyä: ei rikottuja putkia lojumassa työmaalla eikä piikkaajia työskentelemässä ilman suojaimia. Alipaineistetut tilat ja osastointi kielivät siitä, että vaara on tiedostettu ja määräyksiä noudatetaan.

Rakennuttajan tulee heti alkuunsa teettää kartoitus siitä, mitä haitta-aineita saneerauskohde sisältää, ja laatia sen perusteella purkusuunnitelma.

Työsuojeluviranomaiset edellyttävät yleensä, että jos kohteessa on PAH-yhdisteitä sisältäviä rakennusmateriaaleja ja purkaminen tapahtuu sisätiloissa, töissä on käytettävä alipaineistettuja tiloja ja osastointia, samaan tapaan kuin asbestia sisältävien materiaalien purkamisessa. Ilmankäsittelylaitteet ja suojaimet on valittava sitä silmällä pitäen, että jotkin PAH-yhdisteet voivat myös höyrystyä.

Myös purkamisen jälkityöt tulee tehdä huolellisesti: paikat on siivottava ja jätteet huolehdittava turvalliseen jatkokäsittelyyn.

Aluehallintovirastot velvoittavat rakennuttajia ja pääurakoitsijoita huolehtimaan siitä, että PAH-yhdisteitä sisältävät materiaalit otetaan huomioon purkamisessa.

Kuva: Tapani Ryyppö