Ansiopäivärahakulujen kasvu hidastui heinäkuussa

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n tilastojen mukaan ansiopäivärahakulut kasvoivat heinäkuussa 113 prosenttia vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna järjestön jäsenkassoissa. Kasvu kuitenkin taittui hieman kesäkuusta, jolloin ansiopäivärahakulut kasvoivat 140 prosenttia viime vuoden kesäkuuhun nähden.

Sähköalojen työttömyyskassassa ansiopäiväkulut kasvoivat heinäkuussa 66 prosenttia viime vuoden heinäkuuhun verrattuna. Euroissa kasvu oli hieman yli 775 000.

Jäsenkassat maksoivat ansiopäivärahaa heinäkuussa 218 000 henkilölle. Saajien määrä kasvoi 109 prosenttia viime vuoden heinäkuuhun nähden. Saajista vajaat puolet eli 104 000 sai ansiopäivärahaa lomautuksen ajalta, mutta sekä lomautettujen ja ansiopäivärahan saajien määrän kasvu hidastui heinäkuussa.

Ansiopäivärahahakemusten määrä kasvoi heinäkuussa 69 prosenttia vuoden 2019 heinäkuuhun verrattuna, mutta suuntaus oli kesäkuuhun verrattuna laskeva kuten päivärahakuluissa ja saajien määrässäkin. Uusia lomautus- tai työttömyysjaksoja koskevien hakemusten määrä on laskenut huhtikuun jälkeen joka kuukausi suhteessa edelliseen kuukauteen.

TYJ:hin kuuluu Sähköalojen työttömyyskassa ja 24 muuta kassaa.