Ammattiosastot yhdessä, hybridi-tilaisuus, Tampere

23. - 24.9.2022 Hybridi-tilaisuus, Sokos Hotel Torni, Tampere

Tapahtuma on tarkoitettu kaikille ammattiosastojen toimihenkilöille, hallitusten jäsenille, luottamushenkilöille ja kaikille muillekin asiasta kiinnostuneille. Tapahtumassa käsitellään osasto- ja aluetoiminnan uudistuksen pilottihankkeiden esiin nostamia asioita ja hankkeesta kertyneitä kokemuksia. Osasto-ja aluehankkeen laajeneminen koko maata koskevaksi on myös osa vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa ja liitolle vuonna 2021 valmistunutta strategiaa.  Käymme tilaisuudessa läpi toimintasuunnitelman perusteella tehtyjä toimia ja strategian toimeenpanoa osasto- ja aluetoiminnan viitekehyksestä käsin.

Tilaisuudessa käsitellään myös meneillään olevia sääntömuutoksia sekä uutta yhdistyslakia ja niiden vaikutuksia ammattiosastojen ja Sähköliiton toimintaan.

Tapahtuma alkaa perjantaina aamupäivällä ja päättyy lauantaina iltapäivällä. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä. Arkipäivänä järjestettävästä koulutuksesta maksetaan kurssistipendi ja -päiväraha, mikäli kurssille osallistujalle syntyy ansionmenetystä. Tuen maksaminen edellyttää palkattomuustodistusta.

Hakuaika päättyy 9.9.2022. Ilmoittaudu lomakkeella tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai puh. 050 409 8469.