Aktiivimallin kumoamista vaativa kansalaisaloite eduskuntaan

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta aloittaa aktiivimallin kumoamista vaativan kansalaisaloitteen käsittelyn tänään kello 9.30 asiantuntijakuulemisilla. Joulukuussa 2017 tehty aloite keräsi reilussa kuukaudessa yhteensä 140 944 allekirjoitusta.

Työttömyysturvaa leikkaava aktiivimalli tuli voimaan viime vuoden alussa. SAK vastusti aktiivimallia jo valmisteluvaiheessa, koska se kohtelee työttömiä eriarvoisesti. Keskusjärjestö on sen sijaan valmistellut esityksen kannustavaksi työllistymisturvaksi, jossa aktiivimallista luovutaan.

Aktiivimalli on osoittautunut selkeäksi työttömyysturvan leikkuriksi. SAK:n ja Teollisuusliiton marraskuussa teettämien kyselytutkimusten perusteella alle kolmannes SAK:laisten alojen työttömistä oli pystynyt täyttämään aktiivimallin ehdot vuoden 2018 aikana. Jos työtön ei täytä aktiivisuusehtoa, hänen työttömyysturvaansa leikataan aktiivimallin perusteella 4,65 prosenttia.

SAK:n kyselytutkimukseen vastasi 3 148 työttömyyskassojen jäsentä, joista lähes 2 800 antoi avointa palautetta aktiivimallista. Tutkija Pekka Ylikojola luokitteli ja analysoi avopalautteet ja koosti niistä raportin. Palautteiden sävyn perusteella 93 prosenttia vastaajista koki aktiivimallin kielteisenä tai näki siinä epäkohtia. Kielteinen palaute koski useimmiten iäkkäiden tai pienillä paikkakunnilla asuvien vähäisiä mahdollisuuksia täyttää mallin ehdot.