8 faktaa aktiivimalli 2:sta

  1. Hallituksen tavoitteena on antaa esityksensä aktiivimalli 2:sta eduskunnalle syysistuntokaudella 2018. 
  2. Aktiivimalli 2:n voimaantulon ajankohdasta päätetään myöhemmin.
  3. Työttömälle työnhakijalle tehdään työllistymissuunnitelma, joka määrittelee haettavien työmahdollisuuksien määrän hakijan valmiuksien ja alueen työtilanteen mukaan.
  4. Työllistymissuunnitelma edellyttää enintään neljän työpaikan hakemista kuukaudessa, jotta työnhakija saa työttömyysetuutta. Haettavien paikkojen määrä voi olla vähemmänkin.
  5. Työttömän työnhakijan tulee ilmoittaa työnhaustaan verkkopalvelussa tai muulla sovitulla tavalla kuukauden välein.
  6. Jos työnhakija laiminlyö työllistymissuunnitelman noudattamisen, hän saa muistutuksen.
  7. Jos laiminlyönti toistuu, työnhakijalle asetetaan kestoltaan porrastettu karenssi tai työssäolovelvoite.
  8. Nykyisen malliset karenssit poistuvat. Tätä nykyä karenssi voidaan asettaa, jos työnhakija ei laadi työllistymissunnitelmaa tai noudata sitä, ei hae tarjottua työtä, ei osallistu työllistymistä edistävään palveluun tai keskeyttää sen.