4 tärppiä koronarokotuksesta, työajasta ja palkanmaksusta

Tartuntatautilain ja tasapuolisen kohtelun periaatteet ovat ohjenuorana, kun pohditaan koronarokotteen, työajan ja palkanmaksun keskinäistä suhdetta.

Tässä vastaukset yleisimpiin työpaikoilla herääviin kysymyksiin. Tarvittaessa voit kysyä lisäneuvoja liiton edunvalvonnasta edunvalvonta@sahkoliitto.fi tai puh. 03 252 0700.

Voinko käydä koronarokotuksessa työajalla, ja maksaako työnantajani siltä ajalta palkan?

‒ Tartuntatautilain 45 §:n mukaan rokotuksessa voi käydä työajalla, jos se ei ole vaikeudetta mahdollista muuna aikana. Rokotuksessa käynti luetaan työajaksi.

‒ Työnantajilla ja työnantajaliitoilla on erilaisia tulkintoja palkanmaksuvelvollisuudesta rokotuksen ajalta. Jotkin työnantajaliitot ovat tulkinneet niin, että rokotuksessa on oikeus käydä työajalla ja siitä maksetaan palkka.

‒ Huomioitavaa on, että työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti. Vastuullinen työnantaja ymmärtää nopean ja kattavan rokottamisen edut, antaa mahdollisuuden ottaa rokotuksen työajalla ja maksaa siltä ajalta palkan.

Voiko työnantajani velvoittaa ottamaan koronarokotteen työterveyshuollon kautta?

‒ Koronarokotetta on tarjottu ensisijaisesti julkisen puolen kautta. Työterveyshuoltokin on rokottamiseen osallistunut ja osallistuu jatkossa ehkä enemmän.

‒ Rokotus on vapaaehtoinen, eikä työnantaja voi velvoittaa ottamaan rokotetta työterveyden kautta. Työnantaja ei voi myöskään asettaa työntekijöitä erilaiseen asemaan sen perusteella, ottaako rokotteen työterveys- vai julkisesta terveydenhuollosta.

Voiko työnantajani velvoittaa minua menemään rokotukseen työajan ulkopuolella?

‒ Koronarokotus on vapaaehtoinen. Työnantajan työnjohto-oikeudelliset määräykset ulottuvat vain työaikaan, eikä työntekijää voi velvoittaa käymään rokotuksessa vapaa-ajalla tai edes käyttämään siihen liukumia tai työajan lyhennysvapaita. Tartuntatautilain mukaan rokotuksessa on oikeus käydä työajalla, ja se luetaan työajaksi.

Työpaikkamme toimihenkilöt saavat käydä rokotuksessa työajalla, mutta työntekijät eivät. Onko tämä oikein?

‒ Ei ole. Työnantaja ei saa kohdella työntekijäryhmiä eri tavalla ilman pätevää perustetta. Moni toimihenkilö työskentelee kuukausipalkalla. Jos työnantaja antaa toimihenkilöiden käydä työajalla koronarokotuksessa palkkaa vähentämättä, sama oikeus tulee olla myös työntekijöillä. Työsopimuslain tasapuolisen kohtelun velvoite on pakottavaa oikeutta.