Eduskuntavaalit 2023

Ennakkoäänestys 22.–28.3.2023
Varsinainen äänestyspäivä 2.4.2023

1. Pitäisikö palkalla pystyä asumaan, syömään ja maksamaan sähkölaskun?

Meidän mielestämme kyllä, ja siksi kulloisissakin palkkaratkaisuissa tulisi ottaa huomioon palkansaajien ostovoima. Palkalla pitää tulla toimeen. Palkankorotusesitysten tasoittamiseksi on vielä käyttämätön keino: kilpailukykysopimuksen yhteydessä palkansaajien kontolle siirretyt sosiaalivakuutusmaksut siirrettäisiin takaisin työnantajien maksettaviksi.

2. Onko työntekijä tasavertainen neuvottelija työnantajansa kanssa?

Meistä ei ole, ja siksi työntekijä tarvitsee edustajakseen ammattiliittoja ja niiden luottamushenkilöitä neuvottelemaan ja sopimaan työehdoistaan. Paikallisesti voidaan aina sopia minimityöehtoja paremmin. Paikalliselle sopimiselle on jätetty hyvin tilaa meidänkin työehtosopimuksissamme.

3. Haluammeko maailman, jossa työehdoista päätetään vain yritys- tai yksilötasolla?

Me emme halua, koska yleissitova työehtosopimus on työntekijän paras turva niilläkin työpaikoilla, jotka eivät ole järjestäytyneet työnantajajärjestöihin. Yleissitovuuteen kajoamalla työntekijän työehtojen ainoa raami olisi lainsäädäntö. Nykyisellään lait eivät takaa samalla alalla työskenteleville edes samanlaisia minimityöehtoja.

4. Saako kertaalleen lyötyä lyödä toistamiseen?

Meidän mielestämme ei saa. Siksi ansiosidonnaista työttömyysturvaa ei tule leikata. Jos sinut irtisanotaan, työttömyysturvan tason tulee taata, ettet jää tyhjän päälle, kun pyrit työllistymään uudelleen.

5. Onko jokaisella oikeus turvalliseen ja terveelliseen työelämään?

Meistä kyllä. Määräaikaisten työsuhteiden solmimisperusteiden ei pidä rohkaista ketjuttamaan niitä. Työturvallisuuden valvonnan prosessit tulee saada sujuvammiksi niin, että viranomaiset tarttuvat ammattiliittojen valvontakierroksillaan havaitsemiin puutteisiin nopeasti, mikäli työnantaja ei korjaa toimintaansa. Työntekijää tulee tukea työuralla niin, että hän voi eläköityä terveenä. Eläkeikiin ei tule enää puuttua.

6. Pitäisikö työntekijän vastedeskin saada pitää puolensa työelämässä?

Meidän mielestämme pitäisi. Parhaiten se onnistuu käyttämällä ammatillista järjestäytymisvapautta: liittymällä oman alan ammattiliiton jäseneksi ja valitsemalla työpaikalla luottamushenkilöt edustamaan työntekijöitä. Työntekijällä pitää myös olla mahdollisuus puolustaa oikeuksiaan yhdessä muiden kanssa käyttämällä työtaisteluoikeuttaan.

7. Tarvitseeko tulevaisuus motivoituneita sähköalan ammattilaisia?

Meistä tarvitsee, sillä tulevaisuutemme nojaa vahvasti sähköön. Alan ammattitaitoiset työntekijät ovat osa huoltovarmuuttamme ja omavaraisuuttamme. Ammatillista toisen asteen koulutusta ei saa kuristaa. Lisäksi on rakennettava lisää oppimispolkuja, joilla suuntaudutaan erilaisille sähköisille aloille ja joita voivat hyödyntää niin ensimmäistä ammattiaan opiskelevat kuin ammatinvaihtajat.

Liity joukkoomme!

Olitko kanssamme samaa mieltä yllä olevista kysymyksistä? Oletko sähköalan ammattilainen tai opiskeletko sellaiseksi? Jos et ole vielä jäsenemme, liity nyt joukkoomme!

Me tunnemme sähköalojen työn vaativuuteen, palkkaukseen ja työehtoihin liittyvät teemat. Jo noin 34 000 sähköalojen ammattilaista kuuluu Sähköliittoon.