Työttömyyskassan jäsenyys

Sähköalojen työttömyyskassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva sähköaloilla tai niihin läheisesti liittyvissä ammateissa työskentelevä palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta. Kassan jäseneksi voidaan hyväksyä myös sähköaloille opiskeleva henkilö, joka on palkkatyössä.

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.

Kassan jäseneksi pääsee myös palkkatyöntekijä, joka on liittynyt kassaan kuukauden kuluessa toisesta työttömyyskassasta erottuaan. Tällöin hänen hyväkseen lasketaan hänen työssäolo- ja jäsenyysaikansa edellisessä kassassa.

Katso lisää: Sähköalojen työttömyyskassan säännöt

Kassan jäsenmaksu

Jäsenmaksu vuonna 2017 on 1,45 prosenttia ennakonpidätyksenalaisesta tulosta. Työttömyyskassan osuus kokonaisjäsenmaksusta vuonna 2017 on 0,40 prosenttia. Kassan jäsenmaksu on Finanssivalvonnan vuosittain vahvistama.

Jäseneksi liittyminen

Sähköalojen ammattiliiton ja Sähköalojen työttömyyskassan jäseneksi voi liittyä sähköisesti täyttämällä liittymislomakkeen. Voit myös tulostaa lomakkeen ja lähettää sen postitse osoitteella Sähköliitto, Jäsenrekisteri PL 747, 33101 TAMPERE.

Sähköalojen työttömyyskassan yksilöjäseneksi voit liittyä tulostamalla hakemuksen tästä linkistä. Lähetä täytetty lomake työttömyyskassaan.

Lisätietoja liittymisestä saat työttömyyskassan palvelunumerosta arkisin klo 9.00‒15.00, puh. 03 252 0300.

Pelkästään Sähköalojen työttömyyskassan yksilöjäseneksi liittyvän etuihin eivät kuulu mm. oikeudellinen neuvonta ja oikeusapu työsuhteeseen liittyvissä asioissa, oikeus käyttää liiton lomapaikkoja, oikeus lomatukeen eikä mahdollisuus osallistua liiton kustantamaan kurssi- ja koulutustoimintaan. Heille ei myöskään lähetetä Vasama-lehteä.