Taloudellinen menestys on sähköyhtiöille asiakkaita tärkeämpää

4.1.2012

Sähköverkkoon kohdistuneet myrskytuhot paljastivat suomalaisten sähköyhtiöiden toiminnassa puutteita, joihin Sähköalojen ammattiliitto ry on vaatinut korjauksia jo vuonna 2006. Sähkönjakeluverkkojen omistajat ja haltijat eli sähköyhtiöt, ovat jo vuosia sitten ulkoistaneet verkostojen rakennus-, huolto- ja kunnossapitotyöt itsenäisille urakointiyhtiöille. Niiden toiminta on sitten sähköyhtiöiden toimesta kilpailutettu lähes kannattamattomaksi, mikä on johtanut irtisanomisiin ja osaavan työvoiman vähenemiseen koko alalla.

- Tämän vinoutuneen ja epäterveen kehityksen syynä on ollut lähes yksinomaan sähköyhtiöiden rahanhimo. Aiemmin sähköyhtiöiden arvona oli ennen kaikkea tarjota asiakkaille hyvälaatuista ja häiriötöntä sähköä. Nykyisin niiden toimintaa ohjaa pelkästään omistajille jaettavan, mahdollisimman suuren liikevoiton hankkiminen, Sähköliiton sektoripäällikkö Sauli Väntti paheksuu.

Esimerkiksi Fortum jakaa vuosittain omistajilleen mittavia osinkoja ja johtajilleen merkittäviä bonuksia, mutta sillä ei ole palveluksessaan enää yhtään sähköverkoston korjaukseen kykenevää henkilöä. Käytännön korjaustöitä tekevät urakointiyritykset on Fortumin ja muiden sähköyhtiöiden toimesta puolestaan kilpailutettu raa’oilla 1-3 vuoden mittaisilla sopimuksilla kannattavuusrajan alle. Se on ketjureaktiona johtanut urakointiyrityksissä suuriin irtisanomisiin juuri tämänhetkisten talvimyrskyjen alla.

- Jotain on pahasti vialla, kun alan noin 4 000 työntekijästä pelkästään vuonna 2011 irtisanottiin satoja asentaja ja noin 10 prosenttia alan ammattilaista on tällä hetkellä työttöminä, Väntti ihmettelee.

Verkostoasentajan työ kuuluu tutkimusten mukaan rasittavuudeltaan kaikkein raskaimpiin ammatteihin Suomessa. Se ei luonnostaan houkuttele nuoria alalle, josta vanhempia työntekijöitä katoaa koko ajan eläköitymisten ja irtisanomisten vuoksi muualle. Normaalissakin tilanteessa voi työvoiman saatavuudessa olla ongelmia, puhumattakaan myrskytuhojen korjaamisen kaltaisista poikkeustilanteista.

Myös sähköyhtiöiden investoinnit sähkönjakeluverkostoon ovat nykyisin liian vähäiset, jonka vuoksi maastossa on liian paljon yli-ikäisiä pylväitä eikä sähkölinjojen vierimetsien hoito ei ole ajan tasalla.
Sähköalojen ammattiliitto ry on kiinnittänyt sähköyhtiöiden epäterveeseen toimintaan huomiota jo vuonna 2006, jolloin liitto lähetti kauppa- ja teollisuusministeriön perustamalle sähkön jakeluhäiriöiden varautumista selvittäneelle työryhmälle laajan lausunnon. Siinä kiinnitettiin huomiota juuri niihin ongelmiin, jotka tämän talvisten myrskytuhojen kohdalla ovat toteutuneet.

Lausunnossa myös esitetään, että sähkökatkoksista maksettavat korvaukset perustuisivat kuluttajalle välittömästi tai välillisesti aiheutuneisiin vahinkoihin ja niihin oikeuttavat sähkökatkosten aikarajat olisivat nykyistä alempia.

Työryhmän raportti ”Sähkönjakelun toimitusvarmuuden kehittäminen” julkistettiin vuonna 2006.

Lisätietoja:

Sektoripäällikkö Sauli Väntti 050 528 7044