Viestintä

Viestinnän kulmakivenä on liiton toiminnan kannalta olennaisten asioiden kertominen jäsenistölle. Tiedonvälityksen tärkein osa on 60 vuotta ilmestynyt jäsenlehti Vasama. Internet-sivut, Facebook, jäsenkirjeet, sähköpostit ja joissakin tapauksissa myös kännykkäviestit täydentävät tiedottamista.

Sähköliitto jakaa jäsenilleen myös erilaisia esitteiden ja työehtosopimusten tyyppisiä painotuotteita. Lisäksi sopimusalajäsenet saavat tilaamalla vuosittain liiton jäsenkalenterin.

Viestintä jäsenkunnan ulkopuolelle tapahtuu tiedotteiden, lehdistötilaisuuksien ja mainonnan avulla.

Sähköliitolla on edustus SAK:ssa ja Palkansaajalehdet (Pale) ry:ssä.

Sähköliiton viestinnästä vastaa päätoimittajan johtama viestintäosasto.


YHTEYSTIEDOT:

Päätoimittaja vt.
Väntti Sauli  050 528 7044

Vastaava toimittaja, Vasama
Kallio Riitta 050 67 590

Toimittaja, www.sahkoliitto.fi, some, esitteet ja jäsenkalenteri
Heiniluoma Jonna 050 68 292