Organisaatio

Sähköliiton hallitus vahvisti organisaation kokouksessaan 12.1.2017, ja sitä on täydennetty 27.3.2017:


Sähköalojen ammattiliitossa on noin 34 000 jäsentä, jotka toimivat sähköaloilla ja niihin läheisesti liittyvissä ammateissa tai opiskelevat alan ammatteihin.

Näitä sähköalan ammattilaisia tapaa niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa, tehtaissa kuin tietoliikenneyhtiöissäkin. Ammattinimikkeestä riippumatta jäseniä yhdistää työskentely sähkön parissa. Sähköliiton tärkein jäsenetu on yleinen edunvalvonta ja toiminta työpaikoilla. Tätä jokapäiväistä toimintaa jäsenten etujen puolesta Sähköliitto on harjoittanut jo yli 60 vuotta.