Kutsuuko intti?

Kutsuuko intti? Lähdetkö opiskelemaan?

Sähköliiton jäsenenä olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen, jos olet vailla ansiotuloja.

Osaston jäsenenä et ole velvollinen maksamaan liittomaksua Kansaneläkelaitoksen maksamista korvauksista etkä sosiaaliavustuksen luonteisista maksuista. 

Osaston jäsenenä et ole myöskään velvollinen maksamaan liittomaksua ajalta, jolloin olet
• opiskelemassa
• suorittamassa asevelvollisuutta tai siviilipalvelua
• kuntoutustuella tai määräaikaisella eläkkeellä
• laitoshoidossa tai omaishoitoajalla
• suorittamassa vapausrangaistusta 
• palkattomalla vapaalla
• osallistumassa liiton hyväksymään työtaisteluun
• vakuutusyhtiön päivärahalla
• kannatusjäsenenä

Jos olet vapautettu jäsenmaksuista, velvollisuutesi on ilmoittaa jäsenmaksuista vapautumisen syy ja ajankohta Sähköliiton jäsenrekisteriin.

Kun ilmoitat jäsenmaksuvapaat rekisteriin, varmistat, että jäsenyytesi ja työttömyysturvaoikeutesi pysyvät voimassa.

Ilmoita jäsenmaksuvapaasi rekisteriin sähköisesti Verkkopalvelussa.
Tai laita sähköpostia osoitteeseen jasenrekisteri@sahkoliitto.fi.
Voit myös postittaa tiedot lomakkeella

Katso myös: TE-toimiston vinkit vastavalmistuneille