Svenskspråkiga sidor

 


Anslutning som medlem

Medlemsavgiften år 2017 är 1,45 procent av den skattepliktiga löneinkomsten. Den medlemsavgift som man betalar till förbundet och a-kassan är avdragsgill i beskattningen.

Du som är medlem betalar fackavgift på:

  • all förvärvsinkomst som ligger till grund för förskottsinnehållningen

  • naturaförmåner

  • semesterpenning

  • semesterersättning

  • lön för uppsägningstiden

Anslutningsblankett/indrivningsavtal.doc

Anslutningsblankett/indrivningsavtal.pdf


Anslutning som elevmedlem

Elevmedlemmar betalar inte medlemsavgift till förbundet.

OBS! När du börjar arbeta – även om det var redan det första sommarlovet under studietiden – anslut dig omedelbart till Elektrikerförbundet som ordinarie medlem. Då ansluter du dig också till Elbranschernas a-kassa och får medlemsförmåner, bl.a. resenärsförsäkring. Efter sommarjobbet får du befrielse från medlemsavgifter under studieterminerna.

Anslutningsblankett/indrivningsavtal.doc

Anslutningsblankett/indrivningsavtal.pdf


 

Nyheter

Att skapa arbetstillfällen är en av FFC:s viktigaste uppgifter (20.9.2016)

Avstamp mot framtiden – FFC:s målprogram för åren 2016–2020 (20.9.2016)

FFC: Brutet index tryggar pensioner för dem som nu är unga (20.9.2016)


FFC: Det går fortfarande att flytta fram semestern om man insjuknar (21.6.2016)


FFC:s nya ordförande Eloranta: Avtalet har kommit till – blicken framåt (10.6.2016)


FFC:s kongress kräver att regeringen avstår från nya former av oavlönat arbete (8.6.2016)


FFC:s nya ordförande: Den fackliga radarn når inte alla som utför det nya arbetet (7.6.2016)


Lauri Lyly: Avtalet ger ett företag med 60 anställda tre nya arbetstillfällen (6.6.2016)

FFC övergår till en mer smidig organisation (6.6.2016)


Projektet med att grunda en ny fackcentral läggs ner (1.6.2016)


Lite fler arbetslösa i mars (26.4.2016)

Avgiftsfria Sommarjobbarinfo ger råd till unga sommarjobbare (26.4.2016)


FFC vill ha helt ny modell för föräldraledigheten (21.4.2016)


Högsta domstolen: Arbetsgivarna kan inte grunda fackförbund (24.3.2016)


FFC öppnar i dag en avgiftsfri rådgivning som riktar sig till arbetstagare med invandrarbakgrund (22.3.2016)


Arbetslöshetsskyddet borde bli mer uppmuntrande, inte mer åtstramat (18.4.2016)


FFC befarar att lönerna för unga och invandrare dumpas (13.4.2016)


En avgiftsfri rådgivning för invandrare öppnar i dag (22.3.2016)


Lauri Lyly: Förhandlingarna om hur avtalet ska tillämpas måste inledas snabbt (17.3.2016)


Fokus på exportbranscherna i den finländska modellen (16.3.2016)

Högsta domstolen: Strejker kan inte stoppas genom säkringsåtgärder (11.3.2016)


Beslutet om att föra avtalet till förhandlingar mellan arbetstagar- och arbetsgivarförbund föddes i FFC:s styrelse på förmiddagen. Rösterna i styrelsen föll 14–5. En röstade blankt. FFC förutsätter att regeringen för sin del agerar i enlighet med konkurrenskraftsavtalet. Regeringen måste avstå från både nedskärningarna på en och en halv miljard och skattehöjningarna, samt genomföra skattelättnaderna. 

Läs mer: 

(7.3.2016)


FFC: Förbunden ska nu ta ställning till förhandlingsresultatet (29.2.2016) 

  • Obs! Elektrikerförbundets styrelse behandlar förhandlingsresultatet på fredag 4 mars.

Lauri Lyly: Läget är fortfarande svårt (19.1.2016) 


Antalet uppsägningar hölls på en hög nivå (12.1.2016) 


FFC: Försämringar av alterneringsledighet och föräldraförmåner vid årsskiftet (30.12.2015) 


FFC:s förslag till krisavtal för arbetsmarknaden En presentation om FFC:s modell för att snabbt förbättra sysselsättningsläget och kostnadskonkurrenskraften. (9.10.2015) 


FFC föreslår en snabb förbättring av Finlands konkurrenskraft  (24.9.2015)


Broschyren Centrala bestämmelser i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen 2015 - 2017 har utkommit!

Den här broschyren sammanställs ett urval av de centrala bestämmelserna i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen. 

Elektrikerförbundet skickar kollektivavtalet till förtroendemännen och alla nya medlemmar.

Dessutom hittar du kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen HÄR