Svenskspråkiga sidor

 


Anslutning som medlem

Medlemsavgiften år 2017 är 1,45 procent av den skattepliktiga löneinkomsten. Den medlemsavgift som man betalar till förbundet och a-kassan är avdragsgill i beskattningen.

Du som är medlem betalar fackavgift på:

  • all förvärvsinkomst som ligger till grund för förskottsinnehållningen

  • naturaförmåner

  • semesterpenning

  • semesterersättning

  • lön för uppsägningstiden

Anslutningsblankett/indrivningsavtal.doc

Anslutningsblankett/indrivningsavtal.pdf


Anslutning som elevmedlem

Elevmedlemmar betalar inte medlemsavgift till förbundet.

OBS! När du börjar arbeta – även om det var redan det första sommarlovet under studietiden – anslut dig omedelbart till Elektrikerförbundet som ordinarie medlem. Då ansluter du dig också till Elbranschernas a-kassa och får medlemsförmåner, bl.a. resenärsförsäkring. Efter sommarjobbet får du befrielse från medlemsavgifter under studieterminerna.

Anslutningsblankett/indrivningsavtal.doc

Anslutningsblankett/indrivningsavtal.pdf