JÄRJESTÄ TYÖPAIKKASI!

Mitä tehdä, jos työpaikalla kaikki ei ole kunnossa? Miten asiat saataisiin järjestykseen? Liitytään tietysti Sähköliittoon, perustetaan työhuonekunta ja valitaan työpaikalle oma luottamusmies.

 

Työhuonekunta

• on ammattiosaston rekisteröimätön alaosasto.
• voidaan perustaa jokaiseen yritykseen, laitokseen, työhönottopaikkaan tai työpaikkaan, jossa työskentelee vähintään kaksi sähköaloilla työskentelevää henkilöä ja jossa on valittu pääluottamusmies tai luottamusmies.
• kehittää ja toteuttaa työpaikoilla edunvalvontaa ja toimii yhdyssiteenä työpaikkojen jäsenten ja ammattiosaston sekä liiton välillä.
• hoitaa työpaikalla jäsentensä työsuhdeasiat ja luottamusmiesvalinnat.
• voi tehdä esityksiä työehtosopimukseen ja työlakeihin.
• voi tehdä esityksiä liiton hallitukselle ja edustajistolle.
• huolehtii tiedottamisesta työpaikan jäsenten ja ammattiosaston sekä liiton välillä.
• asettaa edustajaehdokkaita ammattiosaston hallitukseen ja jaostoihin sekä vaikuttaa vaalipiirinsä ehdokasasetteluun edustajiston vaalissa.
• järjestää koulutus- ja virkistystoimintaa.
• huolehtii jäsenhankinnasta työpaikalla.

 

Luottamusmies on työyhteisönsä kunniajäsen

Luottamusmiesehdokkaaksi asettuminen, luottamusmiesvaalin järjestäminen ja vaalissa äänestäminen ovat merkittävä tekoja, sillä luottamusmies on erityisen tärkeä toimija työpaikallasi.

Luottamusmiehen tehtäviin kuuluu esimerkiksi työehtosopimuksien noudattamisen valvominen työpaikallasi. Hän huolehtii siitä, että sinua ja työkavereitasi kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Hän neuvoo ja tukee myös mahdollisten ongelmatilanteiden sattuessa.

Luottamusmies saa käyttää työaikaa työntekijöiden asioiden ja etujen hoitamiseen.

 

Jos työpaikaltasi puuttuu luottamusmies

Jos työpaikallasi ei ole vielä luottamusmiestä, ota yhteyttä omaan ammattiosastoosi tai Sähköliiton työehtoasiamiehiin. Heiltä saat neuvot ja avun luottamusmiesvalinnan järjestämiseen.

Niille työpaikoille, joilta luottamusmies puuttuu, hänet voidaan valita milloin tahansa.

Luottamusmiehen on oltava Sähköliiton ammattiosaston jäsen ja työpaikkasi työntekijä. Luottamusmiehen valintaan voivat osallistua työpaikan Sähköliittoon kuuluvat työntekijät.

Ehdokkaat vaaliin asetetaan ehdokasasettelukokouksessa, joka on pidettävä vähintään 14 kalenteripäivää ennen vaalia. Kokouksesta on ilmoitettava työpaikan ilmoitustaululla viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Vaaliajasta ja -paikasta on sovittava työnantajan kanssa.

 

Muista hoitaa luottamusmiesilmoitus

Valituksi tulleista henkilöistä täytetään luottamusmiesilmoituslomake, joka löytyy täältä.

Valinta vahvistetaan ammattiosastosi kokouksessa. Työnantajalta pitää pyytää kuittaus luottamusmiesilmoituksen vastaanottamisesta sen jälkeen, kun ammattiosasto on valinnan hyväksynyt.

Tämän jälkeen luottamusmiesilmoitus on toimitettava Sähköliittoon.

Luottamusmiesvalinnoista on toimitettava Sähköliittoon ilmoitus kahden vuoden välein, vaikka muutoksia valintoihin ei tulisikaan.