Verotus

Verottajaa ei yleensä pääse karkuun. Pääsääntöisesti verot joutuu aina maksamaan joko työntekomaassa tai kotimaassa. Mm. Saksassa ja Pohjoismaissa maksamatta jätetyt verot voidaan ulosmitata Suomessa.

Kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi Suomella on verosopimus noin 60 maan kanssa. Yleensä verotusoikeus työntekomaassa alkaa, jos työ kestää enemmän kuin 183 päivää. Veroluonteisia muita maksuja voidaan ryhtyä perimään jo ennen sitä.

Huomaa:

  • Verottaja ei ole ammattiyhdistysliikkeen sopimuskumppani.
  • Verottaja toteuttaa ja tulkitsee verolakeja kaikissa maissa itsenäisesti.
  • Toisessa maassa tehtävään työhön sovelletaan ko. maan verolakeja.
  • Joissakin maissa on säännöksiä, jotka ratkaisevat, kuinka kauan voit pitää omaa autoa, ennen kuin joudut maksamaan autoveron ko. maahan. Selvitä asia autorekisteriviranomaisten kanssa, ennen kuin lähdet matkaan.
  • Tarvittaessa voit pyytää verottajalta asiasta ennakkopäätöksen.
  • Epäselvyyksistä neuvotellaan aina suoraan verottajan kanssa.
Ennen ulkomaille lähtöä ota yhteys verottajaan ja selvitä ulkomaantyön verotus.